Found: 138  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAnalysing English sentences : a minimalist approach / Andrew Radford.
ชื่อผู้แต่งRadford, Andrew.
พิมพลักษณ์Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2009.
เลขเรียกPE1361 .R32 2009,425 Ra315A
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBao zhi shang de Zhongguo : Zhong wen bao zhi yue du jiao cheng / Wang Hailong zhu = Reading China...
ชื่อผู้แต่งWang, Hailong
พิมพลักษณ์Beijing : Peking university press, 2004
เลขเรียกPL1128 W35 2004,495.1824 Wa246B
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBarron''s IELTS : International English Language Testing System / Lin Lougheed.
ชื่อผู้แต่งLougheed, Lin.
พิมพลักษณ์Hauppauge, N.Y. : Barron''s, 2013.
เลขเรียกPE1128 L6436 2013,428.0076 Lo887B
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBeijing pointers : daily phrases, Olympic terms with Pinyin index.
ชื่อผู้แต่งBeijing yi zhi xing. English
พิมพลักษณ์Beijing : Foreign Languages Press, 2006.
เลขเรียกPL1125.E6 B455 2006,428.24951 Be422B
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBusiness Chinese for beginner : reading / [Ng Rhill Fung ; Directeur de la publication Done Krun...
ชื่อผู้แต่งNg, Rhill Fung.
พิมพลักษณ์Beijing : Foreign Language Teaching and Research Press, 2007.
เลขเรียกPL1129.E5 C46 2007,495.1824 Do682Br
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCambridge grammar for IELTS with answers : self-study grammar reference and practice / Diana Hopki...
ชื่อผู้แต่งHopkins, Diana.
พิมพลักษณ์Cambridge, U.K. ; New York : Cambridge University Press, c2007.
เลขเรียกPE1106 .H66 2007,425 H793g
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCambridge grammar of English : a comprehensive guide : spoken and written English grammar and usage...
ชื่อผู้แต่งCarter, Ronald, 1947-
พิมพลักษณ์Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2006.
เลขเรียกPE1112 C324c 2006,428.24 C324C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCambridge preparation for the TOEFL test / Jolene Gear, Robert Gear.
ชื่อผู้แต่งGear, Jolene.
พิมพลักษณ์Cambridge : Cambridge University Press, c2006.
เลขเรียกPE1128 G35 2006,428.0076 G929c4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChang cheng Han yu : sheng cun jiao ji lian xi ce = Great Wall Chinese : essentials in communicatio...
พิมพลักษณ์Beijing Shi : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2005.
เลขเรียกPL1125.E6 C438 2005,495.182421 Ch518G
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChang cheng Han yu : sheng cun jiao ji lian xi ce = Great Wall Chinese : essentials in communicatio...
พิมพลักษณ์Beijing Shi : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2006.
เลขเรียกPL1125.E6 C438 2006,495.182076 Ch518G
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCheng yu 100 = 100 Chinese idioms and set phrases / Yin Binyong bian zhu ; Han Hui fan yi ; Liu ...
ชื่อผู้แต่งYin, Binyong.
พิมพลักษณ์Beijing : Hua yu jiao xue chu ban she, 1999.
เลขเรียกPL1273 Y56 1999,495.186421 Yi51C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChinese characters in pictures= Hua shuo Han zi / Wang Chun, Zheng Chongqing bian zhu ; Tao Weiye ...
ชื่อผู้แต่งWang, Chun.
พิมพลักษณ์Beijing : Sinolingua, 2005.
เลขเรียกPL1171 W36 2005,495.1824 Wa246Ch
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา