Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานช่าง คำช่างโบราณ : ศัพท์ช่าง และข้อคิดเกี่ยวกับงานช่างศิลป์ไทย / สันติ เล็กสุขุม
ชื่อผู้แต่งสันติ เล็กสุขุม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2557.
เลขเรียกN7321 ส582 2557,709.593 ส582ง 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพื้นฐานดนตรีไทย / จรินทร์ เทพสงเคราะห์.
ชื่อผู้แต่งจรินทร์ เทพสงเคราะห์.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2557.
เลขเรียกM1824.T5 จ4พ 2557,780.9593 จ166พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฟุตบอลไทย ประวัติศาสตร์ อำนาจ การเมือง และความเป็นชาย / วสันต์ ปัญญาแก้ว.
ชื่อผู้แต่งวสันต์ ปัญญาแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน, 2557.
เลขเรียกGV938 ฟ539,796.334 ฟ445
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวาดเส้นพื้นฐาน = Entrance & admission / วัชรพงศ์ หงษ์สุวรรณ
ชื่อผู้แต่งวัชรพงศ์ หงษ์สุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2557
เลขเรียกNC730 ว-ว 2553,741 ว62ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปะเวียดและจาม / อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช
ชื่อผู้แต่งอชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2557
เลขเรียกN7314 อ3ศ 2557,700.9597 อ119ศ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหวย : ความรู้และความหมายในมุมมองของผู้หญิง / เรียบเรียง, หยาดฝน ธัญโชติกานต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดือนตุลา, 2557.
เลขเรียกHV6722.T5 ห354,795.38 ศ816ห 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา