Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFeng yu Dunhuang hua cang sang : li jing jie nan de Mogao Ku = Dunhuang sees great changes over the...
พิมพลักษณ์Beijing Shi : Wu zhou chuan bo chu ban she, 2006.
เลขเรียกND2849.D86 F46 2006,751.73 Fe332
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องQin bing ma yong = The terracotta army of Emperor Qin Shi Huang / Cao Lei bian zhuan.
ชื่อผู้แต่งCao, Lei.
พิมพลักษณ์Beijing : Wai wen chu ban she, 2000 (2005 printing).
เลขเรียกDS747.9.C47 C36 2000,778.9951 Ca235Q
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องYong Ying yu shuo Zhongguo. Ti yu = Talk about China in English. Sports / Tian Huashi, Yang Fang...
พิมพลักษณ์Shanghai : Shanghai ke xue pu ji chu ban she, c2008.
เลขเรียกDS706 T35 2008,796.0951 Ti551T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องYong Ying yu shuo Zhongguo. Yi shu = Talk about China in English. Art / Tian Huashi, Zhong Xi zh...
พิมพลักษณ์Shanghai : Shanghai ke xue pu ji chu ban she, c2008.
เลขเรียกN7340 Y66 2008,709.51 Ti551Y
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องYong Ying yu shuo Zhongguo. Yng shi = Talk about China in English. Film and TV series / Jia Bing...
พิมพลักษณ์Shanghai : Shanghai ke xue pu ji chu ban she, 2009.
เลขเรียกPN1993.5.C6 Y66 2009,791.4302 Ji61T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา