Found: 4  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มชั้นสูง / อมรศักดิ์ พงศ์ศุตม์
ชื่อผู้แต่งอมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงเรียนภาษี, 2556.
เลขเรียกHF5681.T3 อ4ก 2556,657.46 อ289ก 2556
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพัฒนาการสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ : รายงานการประชุมระดับโลกเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ = Milestones...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข, 2556.
เลขเรียกRA427.8 พ533 2556,WA540.JT3 พ6 2556,613 พ63พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวคิดทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพและการนำมาใช้ = Concepts, theories on health promotion and their appl...
ชื่อผู้แต่งประกาย จิโรจน์กุล
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2556
เลขเรียกRA427.8 ป191,WA590 ป4น 2556,613 ป46น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบคทีเรียทางการแพทย์ / อิสยา จันทร์วิทยานุชิต, วัชรินทร์ รังษีภาณุรัตน์
ชื่อผู้แต่งอิสยา จันทร์วิทยานุชิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียกQR46 อ762 2556,QW50 อ6บ 2556,616.9201 อ75บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา