Found: 102  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA teachers’ grammar : an approach to the central problems of English / R.A. Close ; introduction a...
ชื่อผู้แต่งClose, R. a.
พิมพลักษณ์Hove [England] : Language Teaching Publications, c1992.
เลขเรียกPE1128 C66 1992,428.007 C647T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยพะเยา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAnalysing English sentences : a minimalist approach / Andrew Radford.
ชื่อผู้แต่งRadford, Andrew.
พิมพลักษณ์Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2009.
เลขเรียกPE1361 .R32 2009,425 Ra315A
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBeijing pointers : daily phrases, Olympic terms with Pinyin index.
ชื่อผู้แต่งBeijing yi zhi xing. English
พิมพลักษณ์Beijing : Foreign Languages Press, 2006.
เลขเรียกPL1125.E6 B455 2006,428.24951 Be422B
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBo ya Han yu. Zhong ji, chong ci pian II = Boya Chinese / Li Xiaoqi zhu bian ; Zhang Mingying bia...
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2005.
เลขเรียกPL1128 B6954 2005,495.1824 Bo789Bz
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBusiness Chinese for beginner : reading / [Ng Rhill Fung ; Directeur de la publication Done Krun...
ชื่อผู้แต่งNg, Rhill fung.
พิมพลักษณ์Beijing : Foreign Language Teaching and Research Press, 2007.
เลขเรียกPL1129.E5 C46 2007,495.1824 Do682Br
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChang cheng Han yu : sheng cun jiao ji lian xi ce = Great Wall Chinese : essentials in communicatio...
พิมพลักษณ์Beijing Shi : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2005.
เลขเรียกPL1125.E6 C438 2005,495.182421 Ch518G
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChang cheng Han yu : sheng cun jiao ji lian xi ce = Great Wall Chinese : essentials in communicatio...
พิมพลักษณ์Beijing Shi : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2006.
เลขเรียกPL1125.E6 C438 2006,495.182076 Ch518G
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCheng yu 100 = 100 Chinese idioms and set phrases / Yin Binyong bian zhu ; Han Hui fan yi ; Liu ...
ชื่อผู้แต่งYin, Binyong.
พิมพลักษณ์Beijing : Hua yu jiao xue chu ban she, 1999.
เลขเรียกPL1273 Y56 1999,495.186421 Yi51C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChinese characters in pictures= Hua shuo Han zi / Wang Chun, Zheng Chongqing bian zhu ; Tao Weiye ...
ชื่อผู้แต่งWang, Chun.
พิมพลักษณ์Beijing : Sinolingua, 2005.
เลขเรียกPL1171 W36 2005,495.1824 Wa246Ch
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDescribing and explaining grammar and vocabulary in ELT : key theories and effective practices / ...
ชื่อผู้แต่งLiu, Dilin.
พิมพลักษณ์New York ; London : Routledge, 2014.
เลขเรียกPE1128.A2 L5334 2014,428.0071 Li783D
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDian nao gong si de mi mi : zhong guan cun gu shi zhi er = Secrets of a computer company : the seco...
พิมพลักษณ์[Beijing] : Beijing da xue chu ban she, 2009.
เลขเรียกPL1115 D5 2009,495.1 Yu94S
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา