Found: 145  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทักษะการอ่าน = Graduate reading comprehension / อัญฑิการ์ โรงสะอาด, สุทิน พูลสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ที.จี.อาร์.อี., 2537.
เลขเรียก428 ท337 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทักษะการอ่าน โทลเฟล TOEFL ฉบับสมบูรณ์ / อัญฑิการ์ โรงสะอาดและ สุทิน พูลสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งอัญฑิการ์ โรงสะอาด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ที.จี.อาร์.อี, ม.ป.ป.
เลขเรียก420 ท336
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทักษะการอ่านภาษาอังกฤษปริญญาโท : ฉบับสมบูรณ์ = Graduate reading comprehension complete book / อัญฑ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ที.จี.อาร์.อี., 2538.
เลขเรียก428 ท337 2538 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทักษะการอ่านภาษาอังกฤษปริญญาโท = Graduate reading comprehension ฉบับสมบูรณ์ / อาร์.ซี.บราวน์
ชื่อผู้แต่งบราวน์, อาร์.ซี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี, [2530-2536?]
เลขเรียกPE1128 บ214ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทักษะการอ่านภาษาอังกฤษปริญญาโท ฉบับสมบูรณ์ / อัญฑิการ์ โรงสะอาด, สุทิน พูลสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งอัญฑิการ์ โรงสะอาด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน ที จี อาร์ อี (ประเทศไทย), 2540.
เลขเรียกPE1114 อ62 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทักษะการอ่านภาษาอังกฤษปริญญาโท ฉบับสมบูรณ์ = Graduate reading comprehension / [รวบรวมและเรียบเรียง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน ที.จี.อาร์.อี., [2530?].
เลขเรียก428.43 ท337 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทักษะการอ่านภาษาอังกฤษปริญญาโท ฉบับสมบูรณ์ = Graduate Reading comprehension / อัญฑิการ์ โรงสะอาด , ส...
ชื่อผู้แต่งอัญฑิการ์ โรงสะอาด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือที.จี.อาร์.อี, 2537.
เลขเรียกPE1128 อ532ท 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทักษะการอ่านภาษาอังกฤษปริญญาโท ฉบับสมบูรณ์ = Reading comprehension for graduates / อัญฑิการ์ โรงสะอา...
ชื่อผู้แต่งอัญฑิการ์ โรงสะอาด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือที.จี.อาร์.อี, 2540.
เลขเรียกPE1128 อ532ท 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทักษะการอ่านภาษาอังกฤษปริญญาโท เตรียมสอบเข้าปริญญาโททุกสถาบัน ทดสอบ-เฉลย : ฉบับสมบูรณ์ = Reading co...
ชื่อผู้แต่งอัญฑิการ์ โรงสะอาด
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : 9199 เทคนิคพริ้นติ้ง, 2540
เลขเรียก428.4 อ532ท 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทักษะการอ่านภาษาอังกฤษปริญญาโท: เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าปริญญาโททุกสถาบัน = Graduate reading comprdhens...
ชื่อผู้แต่งอัญฑิการ์ โรงสะอาด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ที จี อาร์ อี, 2537.
เลขเรียกPE1128 อ523ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฝึกฟังทดสอบความเข้าใจ = Listening Comprehension Book 1 : [electronic resource] / สุทิน พูลสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งสุทิน พูลสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : TGRE, 2001.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ NEW SAT / สุทิน พูลสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งสุทิน พูลสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ที.จี.อาร์.อี., 2550.
เลขเรียกLB2353.57 ส779 2550,420.76 ส 765 ภ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเข้าปริญญาโท : เฉลยข้อสอบพร้อมคำอธิบายโดยละเอียด : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ม...
ชื่อผู้แต่งสัญญา จัตตานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน ที.จี.อาร์.อี., [251-]
เลขเรียกPE1130.S5 ส555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเข้าปริญญาโท ทุกสถาบัน/ สุทิน พูลสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งสุทิน พูลสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2538.
เลขเรียกPE 1128 ส779ภ 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเข้าปริญญาโท เฉลยข้อสอบพร้อมคำอธิบายโดยละเอียด / สุทิน พูลสวัสดิ์ และสัญญา จัตตานนท์.
ชื่อผู้แต่งสุทิน พูลสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน ที.จี.อาร์.อี., [2524?].
เลขเรียก420.76 ส779ภ 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา