Found: 5,426  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การศึกษาเครือข่ายกลุ่มอิทธิพลซึ่งนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นระบบ (Organized Corruption) ของ...
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ; สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"บ้าน" สุดท้ายของชีวิต : มุมมองเชิงสังคมวิทยาต่อการบริบาลคุณภาพชีวิตระยะท้าย (ฉบับปรับปรุง) / ภาวิกา...
ชื่อผู้แต่งภาวิกา ศรีรัตนบัลล์, ผู้แต่ง
เลขเรียก304.64 ภ478บ 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ภาพถ่ายแห่งความทรงจำ" : ประมวลภาพความอาลัย จากดวงใจประชาราษฎร์ / สำนักพระราชวัง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรังปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล, [2561?]
เลขเรียกTR646.T5 ภ225 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ภาพถ่ายแห่งความทรงจำ" : ประมวลภาพความอาลัย จากดวงใจประชาราษฏร์ จัดพิมพ์โดย บริษัท กรังค์ปรีซ์ อินเ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท กรังค์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน), 2561
เลขเรียก923.1593 ภ456 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง“สันติภาพของเธอ”: การเคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพของสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย / ภัสสรา บุญญฤทธิ์ = ...
ชื่อผู้แต่งภัสสรา บุญญฤทธิ์, ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เรื่องกินเรื่องใหญ่" วัฒนธรรมแห่งอาหารกับชุมชนศึกษา/ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขเรียก307 ม226ร 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง#ถ้ำหลวง ตามติดภารกิจช่วยชีวิตทีมหมูป่า / MThai Team, เรื่อง ; @Ferir_fs, ภาพ
ชื่อผู้แต่งเอ็มไทย ทีม
พิมพลักษณ์นนทบุรี : Geek book, 2561.
เลขเรียกHV555.T5 อ74 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง-คลังข้อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับองค์กรดูแลสุนัขจรจัด / ปุณชวิศ งอกประเสริฐกุล=Data Wareh...
ชื่อผู้แต่งปุณชวิศ งอกประเสริฐกุล
พิมพลักษณ์2561.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 นาที ฝึกมองคนให้ทะลุ / หลิว หย่ง เซิง, เขียน ; ภิรมณ ประพฤติประยูร, แปล
ชื่อผู้แต่งหลิว, หย่ง เซิง ผู้แต่ง
เลขเรียก155.26 ห337ห 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ศตวรรษ ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร / พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ, บรรณาธิการ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,000 จูบ ไม่เมา ไม่เลิกรา / โรซาน่า.
ชื่อผู้แต่งโรซาน่า.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : บริษัท สื่อวรรณกรรม จำกัด, 2561 [2018]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,000 ศัพท์ JLPT N5 / ARC ACADEMY, เขียน ; วิภา งามฉันทกร, ผู้แปล
เลขเรียกPL681.T5 ห153 2561,495.63 ห159 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 นาที อัพเกรด "นักขายเงินล้าน" = Just 10 minutes to super saleman! / กฤษนันท์ อุดมทรัพย์มงคล.
ชื่อผู้แต่งกฤษนันท์ อุดมทรัพย์มงคล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แฮปปี้บุ๊ค พับลิชชิ่ง, 2561.
เลขเรียกHF5439.5 ก298 2561,658.85 ก382ส 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 วิถีสู่ความร่ำรวย = / เคน ฟิชเชอร์, เดลลินเกอร์ อิลิซาเบธ และ ลารา ดับเบิลยู ฮอฟแมนส์ ; ชัชวนัน...
ชื่อผู้แต่งฟิชเชอร์, เคน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561
เลขเรียก332.024 ฟ399ส 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 อุปนิสัยให้สำเร็จเป็นเซียนหุ้น เล่ม 1 = The Trader's pendulum / Jody Samuels, เขียน ; ประกาศิต ทิ...
ชื่อผู้แต่งซามูเอลส์, โจดี้ ผู้แต่ง
เลขเรียก332.6322 ซ219ส 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา