Found: 44  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอ่านนิสัยคนตามตำราจีน / โดยสัตยวัต.
ชื่อผู้แต่งสัตยวัต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุณา-จตุพร, 2528.
เลขเรียก133.54 ส568อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแกะรอยนักการเมือง / สาธิต วินุราช
ชื่อผู้แต่งสาธิต วินุราช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิศรุต, 2539
เลขเรียกDS578.32 ส-ก 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดวงดาวแห่งชีวิตคู่' 38 = The 1995 bedside astraloger / ฟรานเชสก้า สตูอาร์ต ; ศักดิ์ บวร แปลและเรีย...
ชื่อผู้แต่งสตูอาร์ต, ฟรานเชสก้า.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สมิต, 2537.
เลขเรียก133.5 ส173ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสริมปรับดวงชะตาด้วยดวงจีน : วิธีผูกดวงจีนง่ายมากด้วยรหัสปฏิทิน 100 ปี / ชัยเมษฐ์ เชี่ยวเวช.
ชื่อผู้แต่งชัยเมษฐ์ เชี่ยวเวช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมสหพันธ์โทร , 2539.
เลขเรียก133.54 ช413ส 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการยึดมั่นในอาชีพการเมือง = Politics as a vacation / มักซ์ เวเบอร์, เขียน ; กมลรัตน์ ศีลประเสริฐ, แ...
ชื่อผู้แต่งเวเบอร์, มักซ์
เลขเรียก320 ว916ก 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดวง 12 นักษัตรและวิธีปรับแต่งฮวงจุ้ย ในปีฉลู-จัตวา (ค.ศ. 1997) / พัลลภ อำพันกูล.
ชื่อผู้แต่งพัลลภ อำพันกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โหราคาร ; 2539.
เลขเรียก133.5 พ581ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมฤตยู เนพจูน พลูโต เทพเจ้าแห่งความวิบัติ และการทำลายล้างในวิชาโหราศาสตร์ปัจจุบัน / ซิเซโร.
ชื่อผู้แต่งซิเซโร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ตะวันออก, 2531.
เลขเรียก133.5 ซ299ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ปี กับรัฐมนตรี...อภิสิทธิ์ / คณะผู้จัดทำ สาทิตย์ วงศ์หนองเตย ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บริษัทเอส.อาร์. พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์ จำกัด, 2543.
เลขเรียกDS578.32.A65 ส473 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองบนฐานทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง / ...
ชื่อผู้แต่งปอรรัชม์ ยอดเณร
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจากลูกแม่ค้าผลไม้สู่นักบริหารมืออาชีพ โฆสิต สุวินิจจิต / ผู้เขียน: จรัล พากเพียร ; เรียบเรียง: ญิบ พ...
ชื่อผู้แต่งจรัล พากเพียร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รำไทย เพลส, 2556, [2013]
เลขเรียกHD38.T5 จ157จ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาวะผู้นำ & จริยธรรมนักการเมือง / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
ชื่อผู้แต่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) 2481-
พิมพลักษณ์นครปฐม : วัดญาณเวศกวัน, 2557, [2014]
เลขเรียกBQ4570.S7 พ349ภ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอึ้ง ทึ่ง งง คำคนการเมือง : คู่มือคนไทยเพื่อรู้ทันนักการเมือง / รวบรวมข้อมูลโดย จิราภรณ์ คำจันทร์,...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 [2009]
เลขเรียกPN6084.P6 อ775 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเนื้อคู่ 96 แบบ / พัฒนา พัฒนศิริ
ชื่อผู้แต่งพัฒนา พัฒนศิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2540.
เลขเรียกBF1729.L6 พ532,BF 1651 พ6น7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนรู้บุคลิกภาพจาก 12 ราศี / รศ. เพ็ญพิมล ธัมมรัคคิต, แปลและเรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2535.
เลขเรียกBF1726 ร832 2535,133.52 ร831
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา