Found: 5,796  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ความรัก" ในกวีนิพนธ์ของอารากง / วงศ์ศรี แซ่เฮง
ชื่อผู้แต่งวงศ์ศรี แซ่เฮง
พิมพลักษณ์2521.
เลขเรียกPQ2601.R2 ว129ค 2521
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เรือใบ" ปฏิวัติ 1 ตุลา 21 / โดย เรือใบ.
ชื่อผู้แต่งสนิท เอกชัย.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2521.
เลขเรียก320.9593 ส153ร 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(สิงห์ สิงหเสนี) สมุหนายกและแม่ทัพใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท., 2521.
เลขเรียก929.7 วร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 วิธีช่วยให้เด็กฉลาด / อัลวิน เอช. ไพรซ์ และ เจ เอ. แพร์รี่ ; เรียบเรียงโดย รักษิณา.
ชื่อผู้แต่งไพรซ์, อัลวิน เอช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ร่วมสมัย, 2521.
เลขเรียก155.418 พ983ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง140 essays and letters for advanced students / ม.ร.ว. สุรชา เทวกุล
ชื่อผู้แต่งสุรชา เทวกุล ม.ร.ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2521.
เลขเรียกPE1471 ส848
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 นักรัก รวมเรื่องสั้น 15 นักเขียน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บงกช, 2521
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 นักรัก รวมเรื่องสั้น 15 นักเขียน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บงกช, 2521
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 นักรัก รวมเรื่องสั้น 15 นักเขียน / ศุภักษร ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บงกช, 2521.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 นายกรัฐมนตรีไทยในระบบการปกครองประชาธิปไตย / บุญทรง สราวุธ
ชื่อผู้แต่งบุญทรง สราวุธ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสริมวิทย์บรรณาคาร, 2521.
เลขเรียกDS570.5 บ461
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 นายกรัฐมนตรีไทยในระบอบการปกครองประชาธิปไตย
ชื่อผู้แต่งบุนทรง สราวุธ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสริมวิทย์บรรณาคาร, 2521
เลขเรียก923 บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 ปากกาทอง..... / สุภาพ คลี่ขจาย (ผู้รวมรวม)
ชื่อผู้แต่งสุภาพ คลี่ขจาย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2521
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 หัวร่อ / คำพูน บุญทวี
ชื่อผู้แต่งคำพูน บุญทวี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บงกช, 2521
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2001 จอมจักรวาล = 2001 : a space Odyssey / อาร์เธอร์ ซี. คลาร์ก ; [แปลโดย] ดาวเกษ.
ชื่อผู้แต่งคลาร์ก, อาเธอร์ ซี. (อาเธอร์ ชาร์ล)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2521.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง22 วีนในจีน เขียน ธีระวิทย์ [Text]
ชื่อผู้แต่งเขียน ธีระวิทย์
พิมพลักษณ์2521
เลขเรียก951.05 ข274ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 เรื่องน่ารู้เทคนิคการปรับอากาศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มแอนด์อี, 2521
เลขเรียก621.57 268ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา