Found: 1,028  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง007 ตะลุยถิ่นดาวร้าย.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์พัฒนาการพิมพ์, 2508.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง007 พิฆาตรัก = The spy whe loved me / โดย ม.ร.ว. ชนม์สวัสดิ์ ชมพูนุท
ชื่อผู้แต่งเพลมมิ่ง, เอียน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประมวลสาส์น, 2508
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง007 พิฆาตรัก = The spy who loved me / เอียน เฟลมมิ่ง ; [แปลโดย] ม.ร.ว. ชนม์สวัสดิ์ ชมพูนุท.
ชื่อผู้แต่งเฟลมมิ่ง, เอียน.
พิมพลักษณ์พระนคร : ประมวลสาส์น, 2508.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง007 ล่ามือปืน = The man with the golden gun / เอียน เฟลมมิ่ง ; [แปลโดย] ม.ร.ว. ชนม์สวัสดิ์ ชมพูนุท.
ชื่อผู้แต่งเฟลมมิ่ง, เอียน.
พิมพลักษณ์พระนคร : ประมวลสาส์น, 2508.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง007 เผด็จศึก / ม.ร.ว.ชนม์สวัสดิ์ ชมพูนุท.
ชื่อผู้แต่งชนม์สวัสดิ์ ชมพูนุท ม.ร.ว.
พิมพลักษณ์พระนคร : ประมวลสาส์น, 2508.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปีรัฐบุรุษและสตรีสำคัญ / อุดม ประมวลวิทย์.
ชื่อผู้แต่งอุดม ประมวลวิทย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2508.
เลขเรียก921 อ43ห 2508
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 วันรอบโลก / จินต์ รักการดี
ชื่อผู้แต่งจินต์ รักการดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการประสานงานและวางแผนปฏิบัติงานเร่งรัดพัฒนาชนบท, 2508
เลขเรียก910 จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง135 นานาชาติ / โดย อุดม ประมวลวิทย์
ชื่อผู้แต่งอุดม ประมวลวิทยา
พิมพลักษณ์พระนคร : โอเดียนสโตร์, 2508.
เลขเรียกD23 อ44,900 อ 18
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง27 ล้านศพ ใน 4 สงคราใหญ่ / อุดม ประมวลวิทยา
ชื่อผู้แต่งอุดม ประมวลวิทยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2508.
เลขเรียก909 อ 752 ย 2508
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง27 ล้านศพใน 4 สงครามใหญ่ / โดย อุดม ประมวลวิทยา
ชื่อผู้แต่งอุดม ประมวลวิทยา
พิมพลักษณ์พระนคร : โอเดียนสโตร์, 2508.
เลขเรียกD521 อ44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง28 คดีฆาตกรรมพิศวาส / นักแปล 69.
ชื่อผู้แต่งนักแปล 69.
พิมพลักษณ์พระนคร : แพร่วิทยา, 2508.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง45 ชีวิต / ประกาศ วัชราภรณ์
ชื่อผู้แต่งประกาศ วัชราภรณ์
พิมพลักษณ์พระนคร : แพร่พิทยา, 2508.
เลขเรียกAC159 ป111ส 2508
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง49 ราชินีไทย / พิมาน แจ่มจรัส
ชื่อผู้แต่งพิมาน แจ่มจรัส
พิมพลักษณ์พระนคร : ผ่านฟ้าพิทยา, 2508.
เลขเรียกDS570.5 พ36ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 บุคคลสำคัญ / โดยไทยน้อย[นามแฝง]
ชื่อผู้แต่งเสลา เรขรุจิ.
พิมพลักษณ์พระนคร : แพร่พิทยา, 2508
เลขเรียก920 ส57ห 2508
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 บุคคลสำคัญ / ไทยน้อย, นามแฝง
ชื่อผู้แต่งเสลา เรขะรุจิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2508
เลขเรียก920 ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา