Found: 19,141  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"Cultural Triangle at work" : an exhibition of photographs / Mashami Kashimoto, Nanao Kashimoto.
ชื่อผู้แต่งKashimoto, Masami.
พิมพลักษณ์Colombo, Sri Lanka : Central Cultural Fund, Ministry of Cultural Affairs, 1983.
เลขเรียกDS489.1 .K38 1983
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"Master harold"...and the boys / Athol Fugard.
ชื่อผู้แต่งFugard, Athol.
พิมพลักษณ์Oxford : Oxford University Press, 1983.
เลขเรียก812 Fu957M 18
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"คัยริล อันวาร์" ภาคนิพนธ์ / คัยริล อันวาร์ ; แปลและร้อยกรองโดยเอมอร ชิตตะโสภณ
ชื่อผู้แต่งอันวาร์, คัยริล ค.ศ. 1922-1949.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2526.
เลขเรียก899.2211 อ544ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ถั่วลิสง" / โดย อุชลี บริเวธานันท์ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองเศรษฐกิจการตลาด กรมการค้าภายใน, 2526.
เลขเรียก338.173368 ถ315
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ธรรมทายาท"
ชื่อผู้แต่งวัดพระธรรมกาย. ศูนย์พุทธจักรปฎิบัติธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิวไวเต็กการพิมพ์, 2526.
เลขเรียกBQ4020 .พ46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ธรรมมุลลกัณฑ์ไตร".
ชื่อผู้แต่งวิทยาลัยครูเชียงใหม่. ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : วิทยาลัยครู, 2526.
เลขเรียกK368 .ช85
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"นุ่น" / โดย วนิดา จันทรังษี ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองเศรษฐกิจการตลาด กรมการค้าภายใน, 2526.
เลขเรียก338.17353 น735
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ปอ" / โดย วนิดา จันทรังษี ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองเศรษฐกิจการตลาด กรมการค้าภายใน, 2526.
เลขเรียก338.17353 ป499
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ฝ้าย" / โดย วนิดา จันทรังษี ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองเศรษฐกิจการตลาด กรมการค้าภายใน, [2526]
เลขเรียก338.17351 ฝ211
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"พริกไทย" / โดย จันทร์ฉาย วรสถิตย์ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองเศรษฐกิจการตลาด กรมการค้าภายใน, 2526.
เลขเรียก338.173384 พ424
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"พ่อ" ในสังคมไทย / โดย เฉลียว บุรีภักดี ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2526.
เลขเรียก305.3 พ486
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ยางพารา" / โดย มณีรัตน์ ดานุโพธิ์บริบูรณ์ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองเศรษฐกิจการตลาด กรมการค้าภายใน, 2526.
เลขเรียก338.1738952 ย233
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"หอมแดง" / โดย จันทร์ฉาย วรสถิตย์ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองเศรษฐกิจการตลาด กรมการค้าภายใน, 2526.
เลขเรียก338.17526 ห385
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เงาะ" / โดย สมพิศ อยู่วิจิตร ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองเศรษฐกิจการตลาด กรมการค้าภายใน, 2526.
เลขเรียก338.1744 ง822
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"โคราชพัฒนา" แด่ประชาชนผู้อ้างว้างและรอคอยความหวัง / โครงการโคราชพัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการ, 2526.
เลขเรียกHN700.55 .ค87
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา