Found: 135  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2015 nian dang dai Zhongguo wen xue zui xin zuo pin pai hang bang. Bao gao wen xue juan / Beijing we...
พิมพลักษณ์Beijing : Wen hua fa zhan chu ban she, 2016
เลขเรียกPL 2513 T974 2016
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2015 nian dang dai Zhongguo wen xue zui xin zuo pin pai hang bang. Duan pian xiao shuo juan / Beijin...
พิมพลักษณ์Beijing : Wen hua fa zhan chu ban she, 2016
เลขเรียกPL 2513 T974 2016
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2015 nian dang dai Zhongguo wen xue zui xin zuo pin pai hang bang. San wen sui bi juan / Beijing wen...
พิมพลักษณ์Beijing : Wen hua fa zhan chu ban she, 2016
เลขเรียกPL 2513 T974 2016
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2015 nian dang dai Zhongguo wen xue zui xin zuo pin pai hang bang. Zhong pian xiao shuo juan / Beiji...
พิมพลักษณ์Beijing : Wen hua fa zhan chu ban she, 2016
เลขเรียกPL 2513 T974 2016
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2017中药学(师)习题精选= 2017 Zhongyaoxue (shi)xijingxuan 张贵君
ชื่อผู้แต่ง张贵君
พิมพลักษณ์北京 : 人民卫生出版社, 2016
เลขเรียกWB330 Z362z 2016
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2017中药学(师)模拟试卷 2017 Zhongyaoxue (shi) monishijuan 张贵君
ชื่อผู้แต่ง张贵君
พิมพลักษณ์北京 : 人民卫生出版社, 2016
เลขเรียกWB330 Z632z 2016
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง21 tian zheng fu HSK5 ji xie zuo. yu fa = HSK level 5 writing & grammar = 21 เทียน เจิง ฝู เอช เอส เ...
ชื่อผู้แต่งZheng, Lijie
พิมพลักษณ์Beijing : Waiyu Jiaoxue yu yanjiu chuban she, 2016.
เลขเรียกPL1119 Z44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBian bu mao zhi di wei wo tu : Nei meng gu ji qi ta sheng qu sha chan ye,Cao chan ye fa zhan ji shi ...
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBig flag heroes / Wuxia [motion picture]
ชื่อผู้แต่งWuxia
พิมพลักษณ์China : Wuxia, 2016
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCao fang zi / Cao Wenxuan zhu
ชื่อผู้แต่งCao, Wenxuan
พิมพลักษณ์Nanjing : Jiang su shao nian er tong chu ban she, 2016
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCha li jiu shi. 1, Hei bei jie de wang ling / Lei ou huan xiang zhu.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCha li jiu shi. 27, Jiu wei ling mao / Lei ou huan xiang zhu.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChang you Taiguo, jiu zhe ben chao bang! = Thailand guide / "Chang you Taiguo" bian ji bu bian zhu
พิมพลักษณ์Beijing : Huaxia chu ban she, 2016
เลขเรียกDS 566.2 C456 2016
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCheng yu dian gu zhi wu xue / pan fu jun zhu.
ชื่อผู้แต่งPanfujun Zhu.
พิมพลักษณ์Tai bei shi : Mao tou ying chu ban, 2016[min 105]
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChinese detective [motion picture] = ยอดพยัคฆ์นักสืบ
พิมพลักษณ์China : n.p., 2016
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา