Found: 151  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องAung San Suu Kyi : activist for democracy in Myanmar [electronic resource] / Judy L. Hasday.
ชื่อผู้แต่งHasday, Judy l. 1957-.
พิมพลักษณ์New York : Chelsea House, c2007.
เลขเรียกDS530.68.A85 H36 2007eb
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องSingapore through Arab Eyes [electronic resource] / Bouchaib Silm.
ชื่อผู้แต่งBouchaib silm.
พิมพลักษณ์Singapore: Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), 2007.
เลขเรียกHN13 .N48 2007eb
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องSoutheast Asian Affairs 2011 [electronic resource] / Daljit Singh.
ชื่อผู้แต่งSingh, Daljit.
พิมพลักษณ์Singapore: ,Institute of Southeast Asian Studies, 2011.
เลขเรียกDS502 .S76 2011eb
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
4
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องYAOI : การ์ตูนเกย์โดยผู้หญิงเพื่อผู้หญิง = YAOI : manga by women for women / ญาณาธร เจียรรัตนกุล.
ชื่อผู้แต่งญาณาธร เจียรรัตนกุล.
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียกPN56.E7 ญ63 2550EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องกรรมวิธีการสร้างกลองปูจาของครูญาณ สองเมืองแก่น = PROCESS OF KLONG PUJA MAKING BY MASTER YAN SONGMUAE...
ชื่อผู้แต่งศิริ อเนกสิทธิสิน.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียกGN358 .ศ64 2558EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องกระบวนการกลายเป็นสินค้าของประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี = The commodification ofubonratcha...
ชื่อผู้แต่งกฤตยภรณ์ ตันติเศรษฐ.
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกBQ4570 .ก43 2556EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องกระบวนการนำเสนออัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ยวนในบริบทของการท่องเที่ยวผ่านหอวัฒนธรรมพื้นบ้านและตลาดท่าน้ำ :...
ชื่อผู้แต่งดวงกมล เวชวงค์.
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกDS570.ว8 ด52 2553EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องกระบวนการสื่อสารของชุมชนในการสืบทอดประเพณีผีปู่ย่า ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง = Community...
ชื่อผู้แต่งนิติธร ทองธีรกุล.
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียกHM1211 .น63 2550EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องกระบวนการสื่อสารเพื่อปรับแปลงความหมายในพิธีกรรมงานศพ = Communication process to transform meaningsin...
ชื่อผู้แต่งบุษยากร ตีระพฤติกุลชัย.
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกGT3278 .บ75 2553EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องกระแสการฟื้นฟูศาสนาอิสลามในมาเลเซียก่อนและหลังได้รับเอกราช = Islamic revivalism in Malaysia before a...
ชื่อผู้แต่งภัทรมน กาเหย็ม.
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกBP161.2 .ภ63 2554EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
11
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องกระแสวัฒนธรรมจีนบาบ๋าในบริบทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : ศึกษาเฉพาะกรณี ถนนถลาง อำเภอเมือง จังหวัดภูเ...
ชื่อผู้แต่งอรพรรณ ฐานะศิริพงศ์.
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกDS570.จ6 อ43 2555EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
12
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องกลุ่มท้องถิ่นกับการมีส่วนร่วมของประชาชนการพัฒนาชนบท : กรณีศึกษา บ้านห้วยเม็ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเช...
ชื่อผู้แต่งชุลีพร วิมุกตานนท์.
พิมพลักษณ์2532.
เลขเรียกHN700.55.R8 ช74EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการกลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมของพิธีแต่งงาน = The cultural commodification of wedding ceremony / พชร...
ชื่อผู้แต่งพชรณดา เลิศบางพลัด.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียกGT2400 .พ24 2558EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
14
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการจัดการประเพณีท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาประเพณีแข่งเรือ จังหวัดน่าน = Management of lo...
ชื่อผู้แต่งสักก์สีห์ พลสันติกุล.
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกVM743.ร8 ส62 2556EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
15
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ : กรณีศึกษาชุมชนใ...
ชื่อผู้แต่งปรัชมาศ ลัญชานนท์.
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกDS588.ห7 ป46 2554EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา