Found: 1,016  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่อง1 เดียวในแผ่นดิน / ขจัดภัย บุรุษพัฒน์.
ชื่อผู้แต่งขจัดภัย บุรุษพัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดียร์ เดียร์. 2558.
เลขเรียกDS586 ข1219 2558,923.1593 ข12ห 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่อง1,000 Thai toons [electronic resource] / วิทยาเขตเทเวศร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาเขตเทเวศร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, [255-].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่อง1,000 Thai's toons [electronic resource] = Clipart การ์ตูนไทยน่ารัก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ที.เอส.อี. เทคโนโลยี, [255-].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
4
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่อง108 ซองคำถาม เล่ม 6 / [บรรณาธิการ ประวิทย์ สุวณิชย์]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2540.
เลขเรียกAC158 ร192 ล.6,039.95911 ร192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
5
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่อง17 เคล็ดลับฉายออร่าดึงเสน่ห์ในตัวคุณ [คอมพิวเตอร์ไฟล์] / = Aura power / พิมพ์ภัทรา พิมพ์รัตนากุล.
ชื่อผู้แต่งพิมพ์ภัทรา พิมพ์รัตนากุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินสไปร์มิวสิค, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
6
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่อง3 ds max Reactor [electronic resource] / โดยพลากร ตนพยอม, บรรณาธิการ ; ดอนธนะ โค้วศิริกุลกิจ.
ชื่อผู้แต่งพลากร ตนพยอม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, [255-].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
7
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่อง3 นาทีกับดี-เดี๋ยว [videorecording] / ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์คุณธรรม องค์การมหาชน, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
8
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่อง3ds max 9 [computer file] / พลากร ตนพยอม.
ชื่อผู้แต่งพลากร ตนพยอม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, [255-].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
9
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่อง7 ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี [electronic resource] : พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา / คณะบรรณาธิการ รวิช ตา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
10
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่อง7 ประสบการณ์ ชุมชน ลด ละ เลิกเหล้า ลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ [คอมพิวเตอร์ไฟล์] / มูลนิธิหญิ...
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
11
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่อง7 รอบ พระชนมพรรษา พระบรมราชินีนาถ คู่พระบารมี [electronic resource] / จัดทำโดย คณะกรรมการจัดทำหนั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
12
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่อง70 ปี ครองราชย์ มหากษัตริย์ประชาธิปไตย [electronic resource]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
13
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องAsean beyond 2015 สู่อนาคตประเทศอาเซียน ตอน เรียนแบบอาเซียน, ธุรกิจบริการข้ามโลก [videorecording] / ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ThaiPBS, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
14
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องAsean beyond 2015 สู่อนาคตประเทศอาเซียน ตอน เส้นทางการค้าสู่อินเดีย เส้นทางรถไฟสายอาเซียน [videoreco...
พิมพลักษณ์กรุงดทพฯ : ThaiPBS, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
15
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องAsean for kids สื่อการเรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับเยาวชน ชุด 100 ปริศนาอาเซียน [electronic re...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา