Found: 51  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 คนดังผู้มีอิทธิพลต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคใหม่ = New era 100 influential people / เอกนรี ...
ชื่อผู้แต่งเอกนรี พรปรีดา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มายิก, ม.ม.ป
เลขเรียก920 อ876ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี มาลัย ชูพินิจ : ลูกเขียนถึงพ่อและเรื่องเล่า / สำนักพิมพ์กระท่อม ป.ล.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. กระท่อม, ม.ป.ป.
เลขเรียก920 ห143 ม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAsia Cooperation Dialogue : the making of a newchapter of Asian history / บรรณาธิการ : วิทวัส ศรีวิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Ministry of Foreign Attairs, [25...?]
เลขเรียก337.159 ว234อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมอาการปวดสำหรับผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัว : คู่มือ / ศูนย์มะเร็ง ลพบุรี.
ชื่อผู้แต่งศูนย์มะเร็ง ลพบุรี.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ป.].
เลขเรียกบ ศ245ค [ม.ป.ป.]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่นบนฐานการวิจัย / มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
เลขเรียกบ ม192ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการละเมิดสิทธิแรงงานด้านการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วม : กรณีศึกษา / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์232 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขเรียก331 ค141ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกุมารเวชศาสตร์ทันยุค= New Frontier in Pediatrics/ จารุพิมพ์ สูงสว่าง...[และคนอื่นๆ]
ชื่อผู้แต่งจารุพิมพ์ สูงสว่าง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ฮาวแคนดู; 2551.
เลขเรียก618.92 จ226ก 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำไหนคำนั้น ก้าวไปด้วยกัน สานฝันแรงงานไทย/ กรมการจัดหางาน.
ชื่อผู้แต่งกรมการจัดหางาน.
พิมพลักษณ์ม.ป.ป.
เลขเรียกบ ก17ส ม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 / กรมการรักษาดินแดน.
ชื่อผู้แต่งกรมการรักษาดินแดน.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, ม.ป.พ.
เลขเรียก355 ก226ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจอมผู้เกียจคร้าน / ภาณี เทสินทโชติ.
ชื่อผู้แต่งภาณี เทสินทโชติ.
พิมพลักษณ์ชลบุรี ฟิวเจอร์เทคโนโลยี ม.ป.ป
เลขเรียกE ภ223 ม.ป.ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจังหวัดนนทบุรี /
พิมพลักษณ์พระนคร : ม.ป.ท., ม.ป.ป.
เลขเรียกอ 915.93 น15
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิ๊บยอดกตัญญู / ภาณี เทสินทโชติ.
ชื่อผู้แต่งภาณี เทสินทโชติ.
พิมพลักษณ์ชลบุรี ฟิวเจอร์เทคโนโลยี ม.ป.ป
เลขเรียกE ภ223 ม.ป.ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมจักรปราบมาร / พระมหาธีรยุทธ์ เกษตรสุนทร.
ชื่อผู้แต่งพระมหาธีรยุทธ์ เกษตรสุนทร.
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : เวิลด์ออฟเซ็ท พริ้นติ้ง, 2555.
เลขเรียก294.3823 พ1711ธ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี: กระบวนการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม/ มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด...[และคนอื่นๆ]
ชื่อผู้แต่งมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ที.เค.พริ้นติ้ง, 2551.
เลขเรียก302.23 ม232น 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชันกลอนสดครั้งที่ 17 : 80 พระชนมพรรษา มหามงคล / ม.ร.ว. อรฉัตร ซองทอง...[และคนอื่นๆ]
ชื่อผู้แต่งอรฉัตร ซองทอง ม.ร.อ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ม.ป.ป.
เลขเรียก895.911 อ19ป ม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา