Found: 165  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีสวรรคต 9 มิถุนายน 2489 / โดย สรรใจ แสงวิเชียร และวิมลพรรณ ปีตธวัชชัย
ชื่อผู้แต่งสรรใจ แสงวิเชียร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ์, 2517.
เลขเรียกDS585 อ92,343.1 ส17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลวิธีแก้ทุกข์ / ปิ่น มุทุกันต์.
ชื่อผู้แต่งปิ่น มุทุกันต์ พ.อ. 2459-2515.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, 2517.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลิ่นพุทธชาติ / ศูนย์เผยแพร่พระอภิธรรม วัดปทุมคงคาราม.
ชื่อผู้แต่งวัดปทุมคงคาราม : ศูนย์เผยแพร่พระอภิธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์การพิมพ์, 2517.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปกครองของจีนแดง / สุรัฐ โรจนวรรณ.
ชื่อผู้แต่งสุรัฐ โรจนวรรณ.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : อักษรบัณฑิต, 2517.
เลขเรียกDS777.55 ส76 2517
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิวัติของจีน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิฆเณศ, 2517.
เลขเรียกDS775 ก67
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองเรื่องนายกฯ / เสน่ห์ ศรีมงคล.
ชื่อผู้แต่งเสน่ห์ ศรีมงคล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศึกษาสัมพันธ์, 2517.
เลขเรียกDS578 ส898 2517,923.259 ส255ก 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการให้ทานที่ไม่เสียเงินแล้วยังได้นิพพาน / ของ พุทธทาสภิกขุ
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ 2449-2536.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การฟื้นฟูพุทธศาสนา, 2517.
เลขเรียกBQ7210 พ831ก 2517
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำหนดสุขลักษณะสำหรับผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องและผักกระป๋อง = Standard for hygienic practice for canned ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2517.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำหนดสุขลักษณะสำหรับผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องและผักระป๋อง = Standard for Hygienic practice for canned f...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2517.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขบวนการพิทักษ์แดง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อุดมศึกษา (แผนกการพิมพ์), 2517.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขบวนการเรดการ์ด / จำลอง พิศนาคะ.
ชื่อผู้แต่งจำลอง พิศนาคะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรบัณฑิต, 2517.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขบวนเสรีจีน / สด กูรมะโรหิต.
ชื่อผู้แต่งสด กูรมะโรหิต 2421-2521.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสริมวิทย์บรรณาคาร, 2517.
เลขเรียกPL2415 ส3ข 2517
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องของดีที่คนมองข้าม / รวบรวมโดยพระปัญญาวรคุณ.
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปัญญาวรคุณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วิทยานุกูล, 2517.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้าวโพดครีมกระป๋อง = Standard for canned sweet corn : cream style / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาห...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2517.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณะสงฆ์ มูลนิธิและสมาคมวัดสุทัศน์เทพวรารามพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูพิบูลมงคล (สนิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัดสุทัศน์เทพวราราม, c 2517.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา