Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปกครองท้องถิ่นไทย = Thai local government / บูฆอรี ยีหมะ.
ชื่อผู้แต่งบูฆอรี ยีหมะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียกJS7402.A2 บ73 2555,352.1409593 บ691ก2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องล้อโลก เล่นชีวิต / โอปอล์ ประภาวดี
ชื่อผู้แต่งโอปอล์ ประภาวดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ, 2555.
เลขเรียกPN1992.6 อ976,920 อ976ล
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมืองนครศรีธรรมราชมหานคร : สิ้นสุดตามพรลิงค์ตั้งต้นชนชาวเสียม / ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์
ชื่อผู้แต่งประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2555.
เลขเรียกDS589.น4 ป463 2555,959.3 ป279ม 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา