Found: 1,284  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
1
image
Type Book
Title"Iisashibun" no kenkyū / Shirakawa Hiroyuki
AuthorShirakawa, Hiroyuki, 1958-
ImprintTōkyō : Kuroshio Shuppan, 2009
Call NumberPL 619 Sh65 2009
Libraryสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2
image
Type Book
Title"Otokorashisa" no kairaku : popyurā bunka kara mita sono jittai / Miyadai Shinji, Tsuji Izumi, Ok...
ImprintTōkyō : Keisō Shobō, 2009
Call NumberHQ 1090.7 .J3 Ot6 2009
Libraryสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3
image
Type Book
Title(Ketteihan) Taiheiyousensou 1 (nihongekitotsu) e no hanseiki / Oosawa Hiroaki
AuthorOosawa, Hiroaki
ImprintJapan : Gakken, 2008
Call Number355.009252
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
image
Type Book
Title(Ketteihan) Taiheiyousensou 2 kaishingeki / Oosawa Hiroaki
AuthorOosawa, Hiroaki
ImprintJapan : Gakken, 2009
Call Number355.009252
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
Type Book
Title(Saka no ue no kumori) Rekishikikou / Takenami Jyou
AuthorTakenami, Jyou
ImprintJapan : JTB pabuissingu, 2009
Call Number952
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
Type Book
Title(Zuka) shouwashi koredake wa shitteokitai / Hosaka Masayasu
AuthorHosaka, Masayasu
ImprintJapan : PHP kenkyuusha, 2008
Call Number952 H825Z
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
Type Book
Title018234 Language Japanese / ChiangMai University Oriental Language Japanese
AuthorChiang Mai University. Oriental Language Japanese
ImprintChiang Mai : Oriental Language Japanese Chiang Mai University,[2012?]
Call Number495.6007 C532ZO
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
image
Type Book
Title018323 Reading and Writing / ChiangMai University Oriental Language Japanese
AuthorChiang Mai University. Oriental Language Japanese
ImprintChiang Mai : Oriental Language Japanese Chiang Mai University, 2012
Call Number495.6007 C532Z
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
image
Type Book
Title018468 Translation from Thai into Japanese / Faculty of Humanities Chiang Mai University
ImprintChiang Mai : Japanese Division Faculty of Humanities Chiang Mai University, [n.d.]
Call Number495.68249591 Z58
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
image
Type Book
Title100 creators' characters.
ImprintTokyo : world com, 2002-
Call NumberNC1764.5.J3 O53
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
Type Book
Title100 views of Kyoto [electronice resource]
Imprint[Japan : NHK Enterprises, c2007.
Call NumberDS897.K84 O58
Libraryมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
Type Book
Title21 seiki no toshishakaigaku / Miyoshi kikuchi, Wataru Egami
AuthorMiyoshi, kikuchi
ImprintJapan : Gakubunsha, 2008
Call Number952.04 M685T
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13
image
Type Book
Title21 seikikazokue / Emiko Ochiai
AuthorEmiko, Ochiai
ImprintJapan : s.n., 2007
Call Number390.0952
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14
image
Type Book
Title220 Japanese-Made Washi Letters / โทกามิ, คาซูโกะ
Authorโทกามิ, คาซูโกะ.
Imprintโตเกียว : Nihon Voke Sha, 2542
Call Number745.54
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
15
image
Type Book
Title24 no hitomi / Sakae Tsubori.
AuthorSakae, Tsubori.
ImprintJapan : Kaiseisha, 2003.
Libraryมหาวิทยาลัยมหาสารคาม