Found: 4,448  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"Hong se jing dian" de wen xue jia zhi = Hongse jingdian de wenxue jiazhi / Haogang Yan.
ชื่อผู้แต่งYan, Haogang.
พิมพลักษณ์Beijing : Ren min chu ban she, 2009.
เลขเรียก895.13 Y21H 2009
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"Jin Ping Mei" yu fo dao / Yu Ke, Xie Qinglan zhu.
ชื่อผู้แต่งYu, Ke.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"Lun yu" : Zhongguo ren de sheng jing / Lei Yuan zhu.
ชื่อผู้แต่งLei, Yuan, 1967-.
พิมพลักษณ์Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she, 2007.
เลขเรียกPL2470.Z7 L45 2007
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"Shi ji" yu zhongguo wen xue / Zhang Xinke zhu.
ชื่อผู้แต่งZhang, Xinke, 1959-.
พิมพลักษณ์Beijing : Shang wu yin shu guan, 2010.
เลขเรียก895.1 Z63S 2010
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"一带一路" 引领中国: 国家顶层战略设计于行动市局 / 金立群
ชื่อผู้แต่ง金立群
พิมพลักษณ์北京 : 中国文史出版社 , 2015
เลขเรียกHF1418.5 J617y 2015
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"一带一路" 机遇与挑战 王义栀 / 王义栀
ชื่อผู้แต่ง王义栀
พิมพลักษณ์北京 : 人民出版社 , 2015
เลขเรียกHF1604 H874y 2017
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง100 common chinese idioms and set phrases/ Yin binyong.
พิมพลักษณ์Beijing china : Sinolingua, 2008.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 famous speeches / translated by Shi Youshaw.
พิมพลักษณ์China : The Commercial Press, [1990-1996?]
เลขเรียกPL2609 O58
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 samples of architecture design sketch.
พิมพลักษณ์[S.l. : s.n.], 2005.
เลขเรียกNA2750 O58
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100th anniversary of Dr.Thiam Chokwatana 100 philosophical thoughts / Owner: Sirina Chokwatana Pava...
ชื่อผู้แต่งThiam Chokwatana
พิมพลักษณ์Bangkok : Amarin Pinting and Publishing, 2015
เลขเรียก923.8 T423O
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง13 yi ren de zhu fang bian qian/ Xue Kai
ชื่อผู้แต่งXue Kai
พิมพลักษณ์Bei jing wai wen chu ban she 2007
เลขเรียกHD7371 X83 2007
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1368-1840 zhong guo yin shi sheng huo : cheng shou jia yao de wen ming / yi yong wen zhu.
ชื่อผู้แต่งYi, Yongwen, (1950- ), zhu.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1368-1840 zhong guo yin shi sheng huo. Ri chang sheng huo de yin shi / Yi yong wen.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง14 blades [videorecording] = Jin yi wei / chu pin dan wei Tian xiang zhi zuo you xina gong si ; d...
พิมพลักษณ์Xianggang : Huan yu shu ma yu le you xian gong si, [2010].
เลขเรียกPN1997.2 F56 2010
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1700 dui jin yi ci yu yong fa dui bi = 1700 groups of frequently used Chinese synonyms / Yang Jizh...
ชื่อผู้แต่งYang, Jizhou.
พิมพลักษณ์Beijing Shi : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2005.
เลขเรียกPL1301 Y336 2005
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา