Found: 47  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง250 คำศัพท์ สำหรับพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น. เล่ม 1 / รวบรวมโดย เจตนาพร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เบญญา, [2540].
เลขเรียกPE1449 ส5,428.1 ส19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAmazing America : บันทึกประสบการณ์ชีวิตแพทย์ในสหรัฐอเมริกา / ประวิตร พิศาลบุตร.
ชื่อผู้แต่งประวิตร พิศาลบุตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โฮลิสติก พับลิชชิ่ง, 2540.
เลขเรียกE169.12 ป46อ 2540,917.3 ป17อ 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBasic kitchen course I : annex : folios additional information / Siam Lodge Group of Hotels.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Siam Lodge Group of Hotels, [2540].
เลขเรียกPE1115 บ7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องF&B service course I : book II : anmex : folios (figures & worksheets) / Amri Hotels and Resorts.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Amri Hotels and Resorts, [2540].
เลขเรียกPE1115 อ7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKlass : 3 : 17 (December 1996 - January 1997).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนบุรีประกอบรถยนต์, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องMicrosoft Word 97 [electronic resource] : step by step.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ไทยแอนนิเมท จำกัด, 2540.
เลขเรียกZ52.5.M52 M626 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตของประชากรในเขตชนบทภาคใต้ของประเทศไทย : รายงานการวิจัย / อาธิ ครูศากยวงศ์
ชื่อผู้แต่งอาธิ ครูศากยวงศ์
พิมพลักษณ์สุราษฎร์ธานี : สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2541
เลขเรียกHN700.55.Z96 อ63 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัีมพันธ์ระหว่างการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมกับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้่นประุถมศึกษาปีที่ 6 ของ...
ชื่อผู้แต่งกฤษฎา แดงมา
พิมพลักษณ์2540.
เลขเรียก372.161 ก 244 ก 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
9
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องการสัมมนา ISO 9000 และ 14000 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ [sound recording]
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเจริญสมาธิด้วยสติปัฏฐานสี่ / พระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ ฐิตธมโม).
ชื่อผู้แต่งพระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ ฐิตธมโม).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเรียนคำศัพท์ สำหรับนักเรียน-นักศึกษา / พิทยา นานารัตน์.
ชื่อผู้แต่งพิทยา นานารัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เบญญา, [2540].
เลขเรียกPE1449 พ6ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิต ผลงาน หลักธรรมหลวงปู่ขาว อนาลโย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องซาตานพ่ายรัก / นภัสสร วรรณกร.
ชื่อผู้แต่งนภัสสร วรรณกร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : น้ำฝน, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบสมณศักดิ์ : ที่ระลึกพระมหาโพธิวงศาจารย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมะสร้างเยาวชน / (พิมพ์ ธมมธโร).
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระมหาวีรวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา