Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนคอมพิวเตอรแบบเน้นการร่วมมือกันเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะทางคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรีย...
ชื่อผู้แต่งปานทิพย์ ดอนขันไพร.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2551
เลขเรียกว 371.334
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของเจ้าร้านขายของชำในการพัฒนาตนเองเพื่อความอยู่รอดในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม = The Opini...
ชื่อผู้แต่งนภัสรัก สุขสบาย.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2551
เลขเรียกว 658.87
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของสำนักงานสรรพการพื้นที่สาขากระทุ่มแบน 2 = Satisfaction W...
ชื่อผู้แต่งถวิล ยงยุทธ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2551
เลขเรียกว 336.24068
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องผลของการใช้แกลบกุ้งในอาหารสุกรระยะเติบโตหนุ่มสาว (15-90 ก.ม) = Effect of shrimp Meal in the Growing...
ชื่อผู้แต่งวิเชียร ทองลิน.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรณ์, 2529
เลขเรียกว 636.4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านงานธุรการของโรงเรียนบำรุงวิทยา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประ...
ชื่อผู้แต่งณัฐวิชช์ ณัฏฐ์ธนกุลบดี.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2551
เลขเรียกว 371.201
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา