Found: 35  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่อง7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งชีวิต [sound recording] / โดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิมุตตยาลัย (วัดป่าชานเมือง), 2552.
เลขเรียกBD431 จ73 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องFocus [sound recording] : achieving your highest priorities / Stephen R. Covey.
พิมพลักษณ์Provo, Utah : Franklin Covey Co., [2002].
เลขเรียกBF637.S8 F639 2002
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องความสงบอยู่ตรงไหน / พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท).
ชื่อผู้แต่งพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท).
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : ศูนย์เผยแผ่มรดกธรรม, 2550.
เลขเรียกBQ5630.S16 พ355
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องคาถาพันและเทศน์มหาชาติ [sound recording] = Buddhist chants 1000 chants and Dasana Mahachat.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., [2545].
เลขเรียกBQ1470.V48 ค6 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องคิดเป็น เห็นธรรม [sound recording] / แสดงธรรมโดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมเพื่อนคุณธรรม, 2548.
เลขเรียกBQ4190 ค63 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องชีวิตต้องเทียมด้วยควายสองตัว [sound recording] / โดย พุทธทาสภิกขุ.
พิมพลักษณ์สุราษฎร์ธานี : ธรรมทานมูลนิธิ, [2550].
เลขเรียกBQ2758 ช646 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องซีดีเสียงประจำชุดวิชา 10103 [Sound recording] : ทักษะชีวิต/ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545-.
เลขเรียกBF637.C5 ส747
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องตามรอยพระพุทธองค์ [sound recording] / หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา : สถาบันบันลือธรรม, [2551].
เลขเรียกBQ5345 ต64 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องทางเดินของคนดี [sound recording] / หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา : สถาบันบันลือธรรม, [2551].
เลขเรียกBQ5345 ท62 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องธรรมนุสรณ์ [sound recording] / เสียงธรรมของท่านพุทธทาส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, [2542].
เลขเรียกBQ5345 ธ44 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องธรรมอวยพร [sound recording] / หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา : สถาบันบันลือธรรม, [2551].
เลขเรียกBQ5345 ธ444 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องธรรมะรักษาใจ [sound recording] / หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา : สถาบันบันลือธรรม, [2551].
เลขเรียกBQ5345 ธ44 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องธรรมเทศนา [soundrecording] : ท่าน ก.เขาสวนกวาง ชุดตามรอยพระอรหันต์/ รวบรวม สมดี จินดาพิษฐานและคณะ.
ชื่อผู้แต่งสมดี จินดาพิษฐาน.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : วัดเขาสวนกวาง, 2555.
เลขเรียกBQ4165 ส242
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องธรรมเทศนา ท่าน ก. เขาสวนหลวง [sound recording] / สมดี จินดาพิษฐาน และคณะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมดี จินดาพิษฐาน, 2555.
เลขเรียกBQ4034 พ336ร 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช [sound recording] / พระปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรมที่ศูนย์ศึกษาปฏ...
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรม สวนสันติธรรม, 2552.
เลขเรียกBQ4190 ธ44 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา