Found: 101  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[Qianlong Da zang jing].
ชื่อผู้แต่งTripitaka.
พิมพลักษณ์[Taipei : Hua Zang Ying Zong Xue Hui, 2007].
เลขเรียกBQ1124 .T835 2007,294.318 Tr835Q 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA dictionary of Buddhism Chinese-Sanskrit-English-Thai = พจนานุกรมพุทธศาสนา จีน-สันสกฤต-อังกฤษ-ไทย.
พิมพลักษณ์Bangkok : Taiguo Hua seng, 1976.
เลขเรียกBQ130 .D54 1976
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBai se de lu = ไป๋ เซ่อ เตอ ลู่ / Liu Qing ... [et. al]
พิมพลักษณ์Xiang Gang : Xiang Gang You Gou Shu Dian, [1988]
เลขเรียกBF724 B34
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBanchan Eerdeni zhuan / Ya Hanzhang zhu.
ชื่อผู้แต่งYa, Hanzhang Author.
เลขเรียกBQ7940 .Y3 2015
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCai gen tan / zhu bian, Zhai Wenming.
ชื่อผู้แต่งHong, Zicheng Fl. 1596.
พิมพลักษณ์Beijing : Guang ming ri bao, 2003.
เลขเรียกBJ1558.C5 C336 2003
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCai gen tan / Hong Zicheng
ชื่อผู้แต่งHong, Zicheng Fl. 1596
พิมพลักษณ์Changchun Shi : Jilin chu ban ji tuan you xian ze ren gong si, 2007
เลขเรียกBJ 1558.C5 H772c 2007
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChan jie cai gen tan : chan zhe de bang he / Hong Yingming yuan zhu ; Ying Han bian zhuan.
ชื่อผู้แต่งHong, Zicheng Fl. 1596.
พิมพลักษณ์Beijing : Jing ji ri bao chu ban she, 2004.
เลขเรียกBJ1558.C5 H87 2004
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChin philosophy I / Liu Mei Ye.
ชื่อผู้แต่งLiu, Mei ye.
พิมพลักษณ์China : Kuai Ze Press, [1990-1996]
เลขเรียกB126 L783c
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChuang zao xing si wei fang fa 101 = ช่วง เจ้า ซิ่ง ซือ เหวย ฟาง ฝ่า 101 / Gao, Qiao Hao.
ชื่อผู้แต่งGao, Qiao Hao.
พิมพลักษณ์Fuzhou : Fu Jian Ke Xue Ji Shu chu ban she, 1986.
เลขเรียกBF441 G36 1986
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDang ni de cai hua hai cheng bu qi ni de meng xiang shi = Power up / Teliduxingdemao zhu
ชื่อผู้แต่งTeliduxingdemao
พิมพลักษณ์Wuhan : Wu han chu ban she, 2016
เลขเรียกBF 637.S8 T272d 2016
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDao de pian = Morality / Li Xiaoyan, Chen Aiming bian yi ; Lin Li shen jiao.
พิมพลักษณ์Beijing : Wai wen chu ban she, 2005.
เลขเรียกBJ1533.M77 D32 2005,170 Da211D 2005
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDao jie cai gen tan : zhi zhe de zhi gui / Hong ying ming, Fu ji ying, Ying han.
ชื่อผู้แต่งHong, Zicheng Fl. 1596.
พิมพลักษณ์Beijing : Jing ji ri bao chu ban she, 2004.
เลขเรียกBJ1558.C5 H8638 2004
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFo xue di ge ming : Liuzu tan jing / [bian zhuan zhe Yang Huinan].
ชื่อผู้แต่งYang, Huinan.
พิมพลักษณ์Taibei Shi : Shi bao wen hua chu ban shi ye you xian gong si, 2003.
เลขเรียกBQ9299.H854 Y21 2003
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGan jue liang hao = ก่าน เจว๋ เหลียง ห่าว / Dai Wei..
ชื่อผู้แต่งDai, Wei.
พิมพลักษณ์Beijing : Xue Yuan chu ban she, 1988.
เลขเรียกBF637.S4 D34
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGuan yu ai : You ai zou guo / Xu Lanzhen bian yi.
พิมพลักษณ์Beijing : Wai wen chu ban she, 2006.
เลขเรียกBF575.L8 G83 2005,152.41 Gu913G 2006
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา