Found: 11  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการกระจายอำนาจการบริหารงานงบประมาณสู่สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส...
ชื่อผู้แต่งชนากานต์ คงกะพันธ์
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2558
เลขเรียกE-Thesis
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานเป็นทีมกับการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่...
ชื่อผู้แต่งพัชราภรณ์ เย็นมนัส
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2558
เลขเรียกE-Thesis
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ และการรับรู้คุณค่าทางสุนทรียภาพใน...
ชื่อผู้แต่งจุมพล สมภาค
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2558
เลขเรียกE-Thesis
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องณ ที่ดวงตะวันฉายแสง ข้าจะไม่สู้รบอีกต่อไป / วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ แปลและเรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2558
เลขเรียกE58 ณ36 2558,917.3 ว115ณ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการเลือกใช้บริการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างซ่อมแซมและต่อเติมในเขตจั...
ชื่อผู้แต่งรณภูมิ ลิ้มศรีสวัสดิ์
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2558
เลขเรียกE-Thesis
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจรับซื้อน้ำยางพาราและการทำยางแผ่นของผู้ประกอบการ ในตำบลละอาย อำเภอฉวาง...
ชื่อผู้แต่งติกามาศ ศรีนิล
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2558
เลขเรียกE-Thesis
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนำจ่ายไปรษณีย์ในสังกัดไปรษณีย์ เขต 1 = Factors Affecting...
ชื่อผู้แต่งกชกร บุนนาค
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2558
เลขเรียกE-Thesis
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสภาพและปัญหาในการจัดเก็บภาษีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธ...
ชื่อผู้แต่งนุจริญ วงษ์สุภาพ
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2558
เลขเรียกE-Thesis
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสองเกลอเพื่อนรัก : ผจญภัยบนผืนแผ่นดินอเมริกา: ชีวิตและประสบการณ์ 90 วันของข้าพเจ้า / อินทรเกียรติ ...
ชื่อผู้แต่งอินทรเกียรติ รอดประดิษฐ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เรือนแก้ว, 2558
เลขเรียกE169.04 อ739 2558,917.3 อ354ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม่มีฟันไม่เห็นเป็นไร / เรื่อง วิเชียร ไชยบัง ; ภาพ ปรีดา ปัญญาจันทร์
ชื่อผู้แต่งวิเชียร ไชยบัง
พิมพลักษณ์บุรีรัมย์ : เรียนนอกกะลา, 2558.
เลขเรียกE ว558ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา