Found: 598  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี การ์ตูนไทย จากสยามคลาสสิกสู่ไทยโมเดิร์น / ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
ชื่อผู้แต่งประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2556
เลขเรียก741.5 ป1711ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปีการ์ตูนไทย : จากสยามคลาสสิกสู่ไทยโมเดิร์น / ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์.
ชื่อผู้แต่งประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2556.
เลขเรียกPN6790.T5 ป421ร,741.5 ป421ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 ห้องนอน : ตกแต่งอย่างมีสไตล์ / สุปรียา วัฒนการุณ, ผู้แปล ; จูลี ซาวิลล์, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งสุปรียา วัฒนการุณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, [2556].
เลขเรียก747.77 ส457ห 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 ห้องนั่งเล่น : ตกแต่งอย่างมีสไตล์ / สมจิต จิระนันทิพร, ผู้แปล ; จูลี ซาวิลล์, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งสมจิต จิระนันทิพร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, [2556].
เลขเรียก747.79 ส162ห 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 ห้องน้ำ : ตกแต่งอย่างมีสไตล์ / อุษณี นุชอนงค์, ผู้แปล ; จูลี ซาวิลล์, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งอุษณี นุชอนงค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2556.
เลขเรียก747.78 อ484ห 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 แบบแต่งหน้าบ้านให้น่ามอง / กรวรรณ คันโธ, เรื่อง ; อังคณา สิริวรรณศิลปี, เอกรินทร์ พันธุนิล, ...
ชื่อผู้แต่งกรวรรณ คันโธ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2556
เลขเรียกNK2110 ก181 2556,747 ก17ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 แบบ ต่อเติม & ออกแบบโรงรถ 2 / ศรายุทธ ศรีทิพย์อาสน์
ชื่อผู้แต่งศรายุทธ ศรีทิพย์อาสน์
พิมพลักษณ์กรุงเพทฯ : บ้านและสวน, 2556
เลขเรียกTL175 ศ-ส 2556,728.98 ศ17ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 แบบตกแต่งผนังในบ้าน. / คณาธิป จันทร์เอี่ยม.
ชื่อผู้แต่งคณาธิป จันทร์เอี่ยม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน , 2556.
เลขเรียก747.7 ค127ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 แบบตกแต่งสวนด้วยงานเหล็กและไม้ / ฐาปนิต โชติกเสถียร
ชื่อผู้แต่งฐาปนิต โชติกเสถียร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2556
เลขเรียกSB450.97 ฐ-ส 2556,717 ฐ25ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 แบบพื้นที่แคบต่อเติมหน้าบ้าน / เอกรินทร์ พันธ์นิล text
ชื่อผู้แต่งเอกรินทร์ พันธ์นิล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2556
เลขเรียก728.37 อ51ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 แบบระแนง & กันสาด / วิลาสินี จอนเจิดสิน.
ชื่อผู้แต่งวิลาสินี จอนเจิดสิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2556.
เลขเรียก747 ว678ส 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 แบบรั้วและประตูหน้าบ้าน / ดำรง ลี้ไวโรจน์, เรื่อง ; ขันติพงษ์ เลาหจีรพันธุ์, ชลธิดา เจตนธรรมจ...
ชื่อผู้แต่งดำรง ลี้ไวโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2556
เลขเรียกNA8390 ด492 2556,717 ด217ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา