Found: 77  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎแห่งศรัทธา / ริวโฮ โอคาวา เขียน ; นันทวิทย์ พรพิบูลย์ แปล
ชื่อผู้แต่งโอคาวา, ริวโฮ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิศาสตร์แห่งความสุข(ประเทศไทย),
เลขเรียก200 อ965ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลั่นทุกข์ ให้เป็นสุข = Suffering / ว.วชิรเมธี.
ชื่อผู้แต่งว.วชิรเมธี.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สัปปายะ, 2561.
เลขเรียก294.3144 ว111ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปริวรรตคัมภีร์อักษรขอม (บาลี-ไทย) : เพื่อจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์แห่งนครรัฐวาติกัน โดยคณะผู้แทนแห่งนค...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัดพระเชตุพน, 2561.
เลขเรียก294.383 ก471 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแสวงหาความรู้ภายใต้การภาวนา : กรณีศึกษากรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต = Methods of knowledge ...
ชื่อผู้แต่งทรงพล บุญสุข.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก294.3443 ท141ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้ความเข้าใจการเผยแผ่การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของพระสังฆาธิการในเขตอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง...
ชื่อผู้แต่งพระมหาวุฒิชัย นิลถาวรกุล.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก294.35 พ358ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเข้าใจเรื่องชีวิต ความเข้าใจเรื่องกรรม / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เ...
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2561
เลขเรียก294.3144 ส243ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นมาของพระอภิธรรม / พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ; หนอนไม้, วาดภาพประกอบ
ชื่อผู้แต่งพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาพระวิทยากร, 2561
เลขเรียก294.3183 พ366ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มืออย่างย่อเพื่อเข้าใจอิสลาม พร้อมภาพประกอบ / เรียบเรียงโดย อิบรอฮีม อบู หัรบฺ ; ผู้ตรวจทาน, ทีมง...
ชื่อผู้แต่งอิบรอฮีม อบู หัรบฺ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ออฟเซ็ท, 2561.
เลขเรียก297 อ746ค 2561 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องง่ายแต่งาม / พระไพศาล วิสาโล.
ชื่อผู้แต่งพระไพศาล วิสาโล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2561.
เลขเรียกBQ4570.L5 พ355ต 2561,294.3144 พ355ง 2561 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตซ้อนมิติ / สรกานต์ ศรีตองอ่อน
ชื่อผู้แต่งสรกานต์ ศรีตองอ่อน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2561.
เลขเรียกBQ4570.S3 ส323ช,294.3015 ส323ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตนี้เกิดมาเพื่ออะไร ทุกวันนี้คุณกำลังทำอะไร / นาน สินธูสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งนาน สินธูสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2561.
เลขเรียกBQ4570.L5 น466 2561,294.3444 น467ช 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องญาณสังวรบูชา / รักพงษ์ แซ่โซว.
ชื่อผู้แต่งรักพงษ์ แซ่โซว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สุภา, 2561.
เลขเรียก294.362 ร111ญ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องญาณสังวรบูชา / รักพงษ์ แซ๋โซว, ผู้จัดทำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุภา, 2561
เลขเรียก294.30922 ญ242
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา