Found: 8  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำเนิดพุทธะ / พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต.
พิมพลักษณ์ราชบุรี ; มูลนิธิพระสงบ มนสฺสนฺโต, 2561.
เลขเรียกBQ4190 พ418ก 2561,294.363 ก215 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมะจากพระไตรปิฎก [text] / เรียบเรียง นิศานาถ ณัฐพิเชฐคุณ,จิรภัทร เนตรสุวรรณ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ช้างเผือก, 2561
เลขเรียก294.34 ธ363
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมะเก็บตก 18 / พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต [Text]
ชื่อผู้แต่งพระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต
พิมพลักษณ์ราชบุรี : มูลนิธิพระสงบ มนสฺสนฺโต, 2561
เลขเรียกBQ4190 พ4636ธ5 2561,294.32 พ415ธ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมหาสติธรรมกถา [text] / วิสุทธิธรรมาจารย์เทสนา
ชื่อผู้แต่งวิสุทธิธรรมาจารย์เทสนา
พิมพลักษณ์อุดรธานี : มูลนิธิ "วิริยะ ณศีลวันต์ วัดป่านาคำน้อย, 2561
เลขเรียก294.32 ว794ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยิ่งเรียบง่าย ยิ่งใกล้ความสุข [text] / ว.วชิรเมธี
ชื่อผู้แต่งว.วชิรเมธี
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ทูเดย์บุ๊คส์แอนด์ดีไซน์, 2561
เลขเรียกBQ 4570 .L5 ว11ย 2561,294.304 ว111ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมเล่มพระเครื่องยอดนิยม [text] / เรียบเรียงโดย พลานุภาพ
ชื่อผู้แต่งพลานุภาพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มงคล 168, 2561
เลขเรียก294.3352 พ456ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัพท์ธรรมะที่เข้าใจผิด : คืออุปสรรคเบื้องต้นของการเข้าถึงธรรม / เภสัชกรสุรพล ไกรสราวุฒิ text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสถาน สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
เลขเรียกBQ130 ศ337,294.303 ศ335ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องส่องชาดก : ความงามและภูมิปัญญาในอรรถกถาชาดก / สุภัค มหาวรากร.
ชื่อผู้แต่งสุภัค มหาวรากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สันติศิริการพิมพ์, 2561.
เลขเรียกBQ1463.T5 ส834 2563,294.3184 ส4611ส 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา