Found: 14  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWorld young learners'' Chinese แบบเรียน. เล่ม 1 / ผู้แต่ง Li Run Xin ; ผู้แปล ทีมหมื่นอักษร
ชื่อผู้แต่งลิ, รัน ซิน
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : หมื่นอักษร, 2557
เลขเรียกPL 1129 ล411ว 2557,495.1 ห47ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWriting and reading Thai / Sriwilai Ponmanee.
ชื่อผู้แต่งSriwilai Ponmanee.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, ค.ศ. 2007 [2550].
เลขเรียกPL 4160 S774w 2007,495.918 P792W 2005
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWriting Successful Reports and Dissertations/ Lucinda M. Becker.
ชื่อผู้แต่งBecker,Lucinda M.
พิมพลักษณ์London : Sage, 2015.
เลขเรียกLB 2369 B395w 2015,418.4019 B395W
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเรียนคำลักษณนามในภาษาจีน / แปลและเรียบเรียงโดย เจิ้งเยี๋ยนผิง, ตู้ชิวเนี๋ยง
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : วิถีเรียนรู้, [2548]
เลขเรียกPL1232 ค695,495.182 จ759
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยพะเยา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาจีนสำหรับผู้เริ่มต้นใน 3 ก้าว / หวาง กวน หวิน, เฉิน เหว่ย กวง.
ชื่อผู้แต่งหวาง, กวน หวิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้ากรุ๊ป, 2549.
เลขเรียกPL1121.ท9 ห56,495.1 ห56ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัพท์ 5 มิติ / เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2557
เลขเรียกPE 1449 ศ337 2557,428.1 ก351ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสนทนากวางตุ้งลัดทันใจ / ฝ่ายวิชาการหนังสือภาษาต่างประเทศ สำนักพิมพ์ทฤษฏี ; แปลและเรียบเรียง ข่ง จิ้...
ชื่อผู้แต่งสำนักพิมพ์ทฤษฏี. ฝ่ายวิชาการหนังสือภาษาต่างประเทศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายส่งสุขภาพใจ บริษัท บุ๊ค ไทม์, 2550.
เลขเรียกPL1121 ส-ส 2550,495.1 ท45ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบเรียนลัดภาษาจีนกลางแนวใหม่ ฉบับเรียนด้วยตนเอง / ชาตรี แซ๋บ้าง.
ชื่อผู้แต่งชาตรี แซ่บ้าง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2550-
เลขเรียกPL1121.T5 ช63,495.1 ช514บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา