Found: 3,395  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลำดับการเขียนอักษรจีน / นพพิชย์ ประหวั่น.
ชื่อผู้แต่งนพพิชย์ ประหวั่น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2558.
เลขเรียกPL 1065 น177ล 2558,495.11 น177ล 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSlang จีนสนุกจัง / Maneeplot (Cui Xuan).
ชื่อผู้แต่งManeeploy (cui xuan).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส.เอเซียเพรส (1989), 2559.
เลขเรียกPL1121 ม3ส 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัดจีน 2
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส , 2551.
เลขเรียก495.1824 ค114 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิชิตข้อสอบภาษาจีน 3 ฉบับสำนวนจีน / นพดล นันทสุขเกษม.
ชื่อผู้แต่งนพดล นันทสุขเกษม.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : ปสันน์ บุ๊ค, 2557.
เลขเรียก495.181 น169พ ล.3 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมคำศัพท์ HSK (ระดับ 1-3) / เรียบเรียงโดย อารีย์ รุ่นพระแสง
ชื่อผู้แต่งอารีย์ รุ่นพระแสง
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : หมื่นอักษร , 2558.
เลขเรียกPL1495 ร54,495.139591 อ227ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำเชื่อม "er" ในภาษาจีนโบราณในหนังสือ ลุ่นยุหวี่ และการแปลเป็นไทย / อภิวัฒน์ คุ้มภัย = The connecto...
ชื่อผู้แต่งอภิวัฒน์ คุ้มภัย
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาจีน "สบายๆ" Mandarin เล่มที่ 1 : สะกดคำอ่าน ฉบับสมบูรณ์ / ผู้เรียบเรียง, วัชริน เอกพลาการ, วิเชี...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ อุษาการพิมพ์, [2548?]
เลขเรียกPL1209 ภ483 ล.1 2548?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาจีนระดับกลาง 1 = Intermediate Chinese 1 : CHI 3101 / สิริกมล สิริสัมพันธ์.
ชื่อผู้แต่งสิริกมล สิริสัมพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักภาษาจีนสมัยปัจจุบัน = Modern chinese structure : CHI 3103 (CN 313) / เสาวภาคย์ วรลัคนากุล.
ชื่อผู้แต่งเสาวภาคย์ วรลัคนากุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2559.
เลขเรียก495.1824 ส246ห 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาจีน 2 = Chinese 2 : CHI 1002 / เสาวภาคย์ วรลัคนากุล, เศวรัตน์ วนาสุขพันธ์, นพธร ปัจจัยคุณธรรม.
ชื่อผู้แต่งเสาวภาคย์ วรลัคนากุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2559.
เลขเรียก495.1824 ส944ภ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเก่งจีนเล่มเดียวจบ / ชิตวร วราศิริพงศ์
ชื่อผู้แต่งชิตวร วราศิริพงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2562
เลขเรียกPL1423 ช558 2562,495.1 ช234ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา