Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้ เจตคติ ค่านิยม ความเชื่อและการรับรู้ กับพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในชุมชนแออัด เขตบางรัก กรุงเ...
ชื่อผู้แต่งปิยวรรณ ค้ำพันธุ์ 2505-
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องProceedings of Greater Mekong Sub-region Conference on Sustainable Development September 8-9, 2009, ...
ชื่อผู้แต่งGreater mekong sub-region conference on sustainable development (2009 : Nakhon phanom, Thailand)
พิมพลักษณ์Nakhon Phanom : Nakhon Phanom University, c2009.
เลขเรียกS494.5.W3 G7p 2009,001.4 N1639P 2009
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGreater Mekong sub-region conference on sustainable development = การประชุมวิชาการการพัฒนาที่ยั่งยื...
ชื่อผู้แต่งProceedings of greater mekong sub-region conference on sustainable development (2nd : 2009 : Nakhon phanom)
พิมพลักษณ์Nakhon Phanom : Nakhon Phanom University, 2009.
เลขเรียกR Z5055.T5P52 P7 2009,001.4 N1639P 2009
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา