Found: 145  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยาบาลพื้นฐาน : การฉีดยา = Fundamentals of nursing : parenteral administration / โดย ภาควิชาการพย...
ชื่อผู้แต่งวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย. ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรไทย, 2535.
เลขเรียกWB354 ว585ก 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาฉีดที่ไม่เหมาะสมของผู้ให้และผู้รับบริการของโรงพยาบาลราษีไศล : ปัญหาและแนวทาง...
ชื่อผู้แต่งสมชาย ภานุมาสวิวัฒน์
พิมพลักษณ์ศรีสะเกษ : โรงพยาบาลราษีไศล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ, 2543.
เลขเรียกW20.5 ส239ก 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องUCL Hospitals injectable medicines administration guide / Pharmacy Department
พิมพลักษณ์Oxford ; Malden, MA : Blackwell Pub., 2010
เลขเรียกQV735 U17 2010
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องUCL hospitals Injectable medicines administration guide / Pharmacy department, University college l...
พิมพลักษณ์Wiley-Blackwell, 2010.
เลขเรียกQV735 U17 2010
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินความเป็นไปได้ในการเกิดความไม่เข้ากันทางกายภาพและทางเคมีของตำรับยาฉีดผสมที่ให้ทางหลอดเลือดด...
ชื่อผู้แต่งขนิษฐา เลิศกมลรักษ์
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียกW4 ข227ก 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาอุบัติการณ์การเกิดความคลาดเคลื่อนในกระบวนการให้ยาฉีดผสมที่ให้ทางหลอดเลือดดำในโรงพยาบาลพุทธชิ...
ชื่อผู้แต่งรุ่งนพิศ สุทธิพงษ์
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียกW4 ร622ก 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการส่งถ่ายยาหรือวัคซีนผ่านผิวหนังโดยใช้ลำพุ่งความเร็วสูง : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Drug delivery t...
ชื่อผู้แต่งกุลเชษฐ์ เพียรทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554
เลขเรียกRes Rep W 20.5 ก247พก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องJoint and soft tissue injection : injecting with confidence / Trevor Silver.
ชื่อผู้แต่งSilver, Trevor.
พิมพลักษณ์New York: Radcliffe ; c2011.
เลขเรียกWE304 S587j 2011
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องUCL Hospitals injectable medicines administration guide / Pharmacy Department
พิมพลักษณ์Oxford ; Malden, MA : Blackwell Pub. ; [London] : UCL Hospitals, c2007
เลขเรียกQV 735 U17 2007
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAnatomy and volumising injections / P. Andre ... [et al.]
พิมพลักษณ์[UK] : E2e Medical pub., c2012.
เลขเรียกWB354 A535 2012
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIntravenous medications : a handbook for nurses and other allied health personnel / Betty L. Gaha...
ชื่อผู้แต่งGahart, Betty l.
พิมพลักษณ์St. Louis : Mosby, 1981.
เลขเรียกWB354 G136i 1981
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe hypodermic injection : a programed unit / Elizabeth A. Krueger.
ชื่อผู้แต่งKrueger, Elizabeth a.
พิมพลักษณ์[New York] : Teachers College Press, Teachers College, Columbia University, [1966]
เลขเรียกRM169 K7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe new injection tretment for impotence : medical and psychological aspects / Gorm Wagner, Helen ...
ชื่อผู้แต่งWagner, Gorm.
พิมพลักษณ์New York : Brunner/Mazel, c1993.
เลขเรียกWJ709 W133n 1993
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาถึงผลของยาฉีดที่ผลิตในประเทศไทย ต่อความเข้ากันไม่ได้ของยาผสมที่ให้ทางหลอดเลือดดำ / วิไลลักษ...
ชื่อผู้แต่งวิไลลักษณ์ จันทรกุลพงศา
พิมพลักษณ์2526.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAtlas of pain injection techniques / Therese C. O’Connor, Stephen E. Abram
ชื่อผู้แต่งO’Connor, Therese
พิมพลักษณ์[Oxford] : Churchill Livingstone Elsevier, c2014
เลขเรียกWL 17 O18a 2014,616.029
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา