Found: 134  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 [Video] / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พิมพลักษณ์2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิธีเปิดอนุสรณ์สถานวีรชนประชาธิปไตย/
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2544.
เลขเรียก332.9593 พ234
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนี่แหละการเมือง.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : [ม.ป.พ.], [ม.ป.ป.].
เลขเรียกDS586 น6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องหากไม่มีวันนั้น 14 ตุลาคม 2516 : [คอมแพคดิสก์] 40 ความทรงจำเดือนตุลาคม 2516 / จัดทำโดย องค์การกระจาย...
ชื่อผู้แต่งองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย, 2564.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปาจารยสาร ปีที่ 40 ฉบับที่ 1-2 (มกราคม-สิงหาคม 2559) / ปาจารยสาร.
ชื่อผู้แต่งปาจารยสาร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านหนังสือ, 2559.
เลขเรียก320.9593 ป551ป 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขบวนการประชาชน ตุลาคม 2516.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ์, 2517.
เลขเรียก959.304 ศ514ข
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชทานเพลิงศพวีรชน ณ เมรุท้องสนามหลวง 14 ตุลาคม 2517.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว , 2517.
เลขเรียกDS586 พ4 2517
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิธีเปิดอนุสรณ์สถานวีรชนประชาธิปไตย / มูลนิธิ 14 ตุลา.
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิ 14 ตุลา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2544.
เลขเรียก731.76 ม417พ 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิธีเปิดอนุสรณ์สถานวีรชนประชาธิปไตย ณ สี่แยกคอกวัว ถนนราชดำเนินกลาง 14 ตุลาคม 2544 (จุลสาร).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลาคม, 2544.
เลขเรียกNA พ63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก่อนจะเป็น--พิพิธภัณฑ์ 14 ตุลา / วัฒนชัย วินิจจะกูล, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิ 14 ตุลา, 2548.
เลขเรียกDS586 ก53 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุทิน 14 ตุลาคม ชุดตุลาชัย / เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์.
ชื่อผู้แต่งเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เกี้ยว-เกล้าพิมพการ, 2544.
เลขเรียกDS575.35 น75,320.9593 น846อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก่อนจะเป็น--พิพิธภัณฑ์ 14 ตุลา / มูลนิธิ 14 ตุลา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิ 14 ตุลา, [2548?].
เลขเรียกJQ 1745 ก19 2548
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวันมหาวิปโยค.
ชื่อผู้แต่งพลัง สยามพล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เฟื่องอักษร, 2516.
เลขเรียกDS585 พ4ว 2516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่อง14 ตุลา บันทึกประวัติศาสตร์ [electronic resource] = 14 October.
ชื่อผู้แต่งชาญวิทย์ เกษตรศิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, [2546]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา