Found: 95  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRuling from the Dragon Throne : costume of the Qing dynasty (1644-1911) / John E. Vollmer.
ชื่อผู้แต่งVollmer, John E.
พิมพลักษณ์Berkeley : Ten Speed Press, c2002.
เลขเรียกGT1555 .V65 2002
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChinese history in geographical perspective / edited by Jeff Kyong-McClain and Yongtao Du.
พิมพลักษณ์Plymouth : Lexiton Books, 2013.
เลขเรียกDS706.5 C455 2013,951 Cb539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe visual language of attiring : functions of Beijing Opera costumes in the Qing court theater / ...
ชื่อผู้แต่งSasiporn petcharapiruch
พิมพลักษณ์Bangkok : Department of Eastern Language, Faculty of Arts, [2555?]
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องManchu / Robert Elegant.
ชื่อผู้แต่งElegant, Robert.
พิมพลักษณ์Middlesex : Penguin Books, c1980.
เลขเรียกPZ3 .E42Ma,813.54 E38M
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องYuan Ming Qing qu xuan / Ye Chucang.
ชื่อผู้แต่งYe, Chucang.
พิมพลักษณ์Xianggang : Zheng zhong shu ju, [19--]
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSelected Materials from The Ming-Qing Archieves : Documents of The Late Ming Dynasty and The Early Q...
พิมพลักษณ์Taipei, Taiwan : The Institute of History and Philology, Academia Sinica ; 1959-.
เลขเรียกDS750.56 .M56 1959
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe scramble for China : foreign devils in the Qing empire, 1800-1914 / Robert Bickers.
ชื่อผู้แต่งBickers, Robert a.
พิมพลักษณ์London : Allen Lane, 2011.
เลขเรียก951.03 Bi583S 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA translucent mirror : histry and identity in Qing imperial ideology / Pamela Kyle Crossley.
ชื่อผู้แต่งCrossley, Pamela kyle.
พิมพลักษณ์Berkeley, Calif. : University of California Press, c1999.
เลขเรียกDS754.17 .C76 1999,951.03 Cr951T 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMing qing chuan qi xuan = หมิง ชิง ฉวาน ฉี่ สว่าน / Zhao Jing Shen and Hu Ji.
ชื่อผู้แต่งZhao, jing Shen.
พิมพลักษณ์Beijing : Zhong guo qing nian chu ban she, 1981.
เลขเรียกDS753 Z42 1981
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Short essays of the Ming and Qing dynasties / translated by Wang Hong and Zhang Shunsheng.
พิมพลักษณ์Reading : Paths International ; Sichuan People's Pub., 2013.
เลขเรียก895.1 S559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSheng huo zai Qing chao de ren men : Qing dai she hui sheng huo tu ji / Feng Erkang zhu.
ชื่อผู้แต่งFeng, Erkang.
พิมพลักษณ์Beijing Shi : Zhonghua shu ju, 2005.
เลขเรียกDS754.14 F44 2005
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA Concise history of the Qing Dynasty / Dai Yi.
ชื่อผู้แต่งDai, Yi.
พิมพลักษณ์Singapore : Silkwood Press, c2011.
เลขเรียก951.03 Da134C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMaking China Modern : From the Great Qing to Xi Jinping / Klaus Mühlhahn.
ชื่อผู้แต่งMühlhahn, Klaus, author.
เลขเรียกDS 754 M894 2019
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChinese society in the eighteenth century / Susan Naquin and Evelyn S. Rawski.
ชื่อผู้แต่งNaquin, Susan.
พิมพลักษณ์Taipei, Taiwan : SMC Publishing Inc.; 1989.
เลขเรียกDS754 .N4 1989
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Oxford illustrated history of modern China / edited by Jeffrey N. Wasserstrom.
ชื่อผู้แต่งWasserstrom, Jeffrey n.
พิมพลักษณ์Oxford : Oxford University Press, 2016.
เลขเรียก006.3 Wa322O
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา