Found: 171  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องStatistical profile of Bangkok Metropolitan Administration 2004 / Strategy and evalution department ...
ชื่อผู้แต่งStrategy and evalution department bangkok metropolitan administration
พิมพลักษณ์bangkok : Strategy and evalution department bangkok metropolitan administration, 2005
เลขเรียก352.0593 S662S
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA Summary Report on the Mid-Term Evalution on the Planning and Management Project
พิมพลักษณ์S.l. : Educational evalution Division Office of the National Education Commissioon, Office of the Prime Minister, 1987
เลขเรียก371.2 Su955
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBeyond the rule of thumb : methods for evaluating public inverstment project
ชื่อผู้แต่งBoeri, Tito.
พิมพลักษณ์Oxford : Westview Press, 1990
เลขเรียก350.72 Bo662B
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น= Innovation and efficiency evalution for the...
ชื่อผู้แต่งอนุสรณ์ สาธุเสน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2548.
เลขเรียก537.5 อ154ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวการศึกษาชุดวิชาการประเมินและการจัดการโครงการประเมิน หน่วยที่ 1-7= Evalution and management of Eva...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. บัณฑิตศึกษา.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545.
เลขเรียก658.404 ม192น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องโปรแกรมจัดการระเบียนแสดงผลการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ [computer file] = Student evalution management ...
ชื่อผู้แต่งวรัสนันท์ วงศ์พันธุ์
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAnd Replenish The Earth Michael L. Rosenzweig [Text]
ชื่อผู้แต่งRosenzweig Michael L.
พิมพลักษณ์Harper & Row:New York 1974
เลขเรียก301.32 R813A
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGuides to the evaluation of permanent impairment.
ชื่อผู้แต่งAmerican medical association.
พิมพลักษณ์Chicago, 1977.
เลขเรียกWB320 A512g 1977
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLaboratory evalution of hemostasis / Marjouie S Sirridge.
ชื่อผู้แต่งSirridge, Marjouie s.
พิมพลักษณ์Philadelphia : Lea & Febiger, 1974.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องQualitative evalution / Ian F. Shaw.
ชื่อผู้แต่งShaw, Ian F.
พิมพลักษณ์London : Sage publication, 1999.
เลขเรียก300.72 Sh528Q 1999
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe social history of the unconscious / George Frankl.
ชื่อผู้แต่งFrankl, George.
พิมพลักษณ์London : Open Gate Press, 1989.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องUnderstanding educational evalution / Nigel Norris.
ชื่อผู้แต่งNorris, Nigel.
พิมพลักษณ์London : Nigel Norris, 1990 (1993 printing)
เลขเรียก379.154 No857U
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องUnderstanding evalution / E. Peter Volpe.
ชื่อผู้แต่งVolpe, E. Peter (Erminio Peter)
พิมพลักษณ์Dubuque, Iowa : Brown, 1967.
เลขเรียกQH366 .V5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบพันธุ์ข้าวโพดหวานในพื้นที่นาจังหวัดพัทลุง = Evalution of sweet corn hybrids in paddy field i...
ชื่อผู้แต่งเพื่อม วุ่นซิ้ว, 2503-
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบและประเมินผลอุปกรณ์กำหนดจำนวนเมล็ดคราม = Testing and evalution of an indigo seed metering d...
ชื่อผู้แต่งเกศนี เหมะธุลิน.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา