Found: 41,640  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวันครู 2557 / สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557.
เลขเรียกLB2835 ว423 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2557 = Annual Report 2557 / กระทรวงแรงงาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2557.
เลขเรียกHD4826 ร451 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการหมักส้มฟักโดยใช้กล้าเชื้อผสมแห้ง Lactobacillus sp. และ Pediococcus sp. / พรรณปพร บัวแย้ม.
ชื่อผู้แต่งพรรณปพร บัวแย้ม.
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2557.
เลขเรียกQR82.L3 พ264ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนาโนฟิสิกส์ = Nanophysics/ ธีระพงษ์ พวงมะลิ.
ชื่อผู้แต่งธีระพงษ์ พวงมะลิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: McGrawHilll Education, 2557.
เลขเรียกQC176.8.N35 ธ666 2557,530 ธ37น 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี สภากาชาดไทย 2557 / สภากาชาดไทย
ชื่อผู้แต่งสภากาชาดไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภากาชาดไทย, 2557
เลขเรียกสร 361.76 ส226ร 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเม้า เม้า.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2557.
เลขเรียกAC159 .ม74 2557
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง140 ปี กรมศุลกากร 4 กรกฎาคม 2557 / กรมศุลกากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, [2557]
เลขเรียกHJ7287 ห159 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานนโยบายการเงิน กันยายน 2557 / ธนาคารแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคาร, 2557.
เลขเรียกHG1250.55 ร451นก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานนโยบายการเงิน ธันวาคม 2557 / ธนาคารแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคาร, 2557.
เลขเรียกHG1250.55 ร451นธ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2557 กรมบังคับคดี = Annual report 2557 / กรมบังคับคดี.
ชื่อผู้แต่งกรมบังคับคดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมจิตต์ อมรทัต 19 มกราคม 2462- 9 พฤษภาคม 2557.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2557?].
เลขเรียกCT1548.ส42 ส42 2557
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องได๋.
ชื่อผู้แต่งนิพนธ์ ขำวิไล 2482-2557.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2557?].
เลขเรียกPL4209.3.น63 ด9 2557
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2556 : บันทึกธรรมศาสตร์ / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียกรป ม192ร 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2556 / มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น.
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียกรป ม192ร 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา