Found: 48,500  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุมพล...คนประชาธิปไตย
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. ; ม.ป.พ.], 2556.
เลขเรียกDS578.32.C48 ช627 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุมพล...ฅนประชาธิปไตย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2556.
เลขเรียก923.2 ช466 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุมพล...ตนประชาธิปไตย/.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2556.
เลขเรียกDS 578.32 ช627 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกธรรมศาสตร์ 2556 - / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2556-.
เลขเรียก378.05 ธ177บ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2556 / สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกรป ส225ร 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2556 ศาลรัฐธรรมนูญ / ศาลรัฐธรรมนูญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศาลรัฐธรรมนูญ, 2556
เลขเรียกสร342.593 ร451 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี สภากาชาดไทย 2556 / สภากาชาดไทย
ชื่อผู้แต่งสภากาชาดไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภากาชาดไทย, 2556
เลขเรียกสร 361.76 ส226ร 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องในสวนองุ่น.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : [ม.ป.พ.], [2556].
เลขเรียกCT1548.อ27 น95 2556
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2556, 5-6 มิถุนายน 2556 ณ กรมประมง กรุงเทพฯ = Proceeding the annual co...
ชื่อผู้แต่งกรมประมง. การประชุมวิชาการประมงประจำปี (2556 : กรมประมง)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, 2556.
เลขเรียก639.2 ก169ก 2556 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุมพล...คนประชาธิปไตย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระปฐมสมโพธิกถา.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2556.
เลขเรียกBQ893 .พ56 2556
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมวิทยานิพนธ์หลายมหาวิทยาลัย 2556/ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2555 / มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์.
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกรป ม192ร 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2555 / มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกรป ม192ร 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2555 / สำนักหอสมุดแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักหอสมุดแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกรป ส225ร 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา