Found: 3,081  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสาธารณสุขแห่งชาติและงานวันอนามัยโลก 7-8-9 เมษายน 2498 / กระทรวงสาธารณสุข
พิมพลักษณ์พระนคร : อุดม, 2498, [1955]
เลขเรียกWA5 ก525 2498
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำพิพากษาฎีกาประจำพุทธศักราช 2498 / จิตติ ติงศภัทิย์, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนติบัณฑิตยสภา, 2498.
เลขเรียก348.044 ค 614 2498
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์สุโขทัย (ภาค 1)
พิมพลักษณ์พระนคร : บริษัทไทยบริการจำกัด, 2498
เลขเรียกDS576 ป372 2498
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์สุโขทัย (ภาค 1).
พิมพลักษณ์พระนคร : ไทยบริการ, 2498.
เลขเรียกDS577 .ป463 2498
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมหาเวสสันดรชาดร.
ชื่อผู้แต่งมหาชาติ.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2498.
เลขเรียก294.308 ม233ม 2498
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัณโรคทำอย่างไรจะหายขาด / บุญส่ง เลขะกุล
ชื่อผู้แต่งบุญส่ง เลขะกุล
พิมพลักษณ์พระนคร : อุตสาหะ, 2498.
เลขเรียกWF200 บ438ว 2498
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวันกองทัพบก 25 มกราคม 2498.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์กรมยุทธศึกษาทหารบก, 2498.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน
พิมพลักษณ์[พระนคร] : ราชบัณฑิตยสถาน, 2498-<2544>
เลขเรียกAE72 ส678 2498-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิบกวีฉบับ พ.ศ. 2498.
ชื่อผู้แต่งจันทร์จิรายุ รัชนี, ม.จ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่วิทยา, 2498.
เลขเรียก895.91 จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำบรรยายประชุมวิชาการ 2498 ณ โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ / [ผู้รวบรวม, จันทนา สุขวัจน์]
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการของกองโรงพยาบาลโรคจิต (2498 : เชียงใหม่)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภักดีประดิษฐ, 2498.
เลขเรียกW3 ก348จ 2498
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพอดี.
พิมพลักษณ์พระนคร : ไทยหัตถการพิมพ์, 2498.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้ชนะสิบทิศ / โชติ แพร่พันธ์
ชื่อผู้แต่งโชติ แพร่พันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผดุงศึกษา, 2498
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2498
เลขเรียก495.913 พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องราชบัลลังก์พม่า / เสฐียร พันธรังษี
ชื่อผู้แต่งเสฐียร พันธรังษี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผดุงศึกษา, 2498
เลขเรียก959.1 ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดภาพพิพิธภัณฑ์ เล่ม 1.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, 2498.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา