Found: 27  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโกวิทสารัตถธรรม / พระธรรมราชานุวัตร (กมล โกวิโท)
ชื่อผู้แต่งพระธรรมราชานุวัตร (กมล โกวิโท) 2467-2545.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขุมวิทการพิมพ์, 2546.
เลขเรียกBQ986.K1 ก131ก 2546,294.3444 พ336กว
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานศพ นาถ สุวรรณเมนะ, ครู ณ เมรุวัดแหลมสุวรรณาราม สมุทรสาคร, 3 กุมภาพันธ์ 2545.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2545.
เลขเรียก923.7593 น464อ 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคิดถึงพ่อ / จัดทำโดย ทายาทนาวาเอก สมารมภ์ บุนนาค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พันกร ครีเอชั่น, 2546.
เลขเรียก92 ส311ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรักระทม ของ ก. สุรางคนางค์ / โดย วิลาศ มณีวัต, 2467-2538.
ชื่อผู้แต่งวิลาศ มณีวัต 2467-2538.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท พี.วาทิน พับลิเคชั่น, 2543.
เลขเรียกPL4209.ก6 ว64,92 ก114ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"หลวงเตี่ย" : พระธรรมราชานุวัตร (กมล โกวิโท) วัดไทยลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะศิษยานุศิษย์ของพระธรรมราชานุวัตร, 2550.
เลขเรียก294.30922 ห313(2) 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคึกฤทธิ์ลาโลก / วิลาศ มณีวัต.
ชื่อผู้แต่งวิลาศ มณีวัต 2467-2538.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรว, 2538.
เลขเรียกDS570.6.ค6 ว65,923.1593 ว37ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพงษาวดารกรุงศรีอยุทธยา ภาษามคธ แล คำแปล
ชื่อผู้แต่งพระราชพงศาวดาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, 2546.
เลขเรียก959.33 พ375พ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระปฐมสมโพธิ : ตอน 1 / ของสมเด็จพระสังฆราช (ปุสสเทว).
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.,], 2546.
เลขเรียกPL4123 .พ336 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานฌาปนกิจศพคุณครูสราญ บริหารธนวุฒิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2545.
เลขเรียกPN6519.ท9 อ37 2557
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมราชานุวัตร (กมล โกวิโท ป.ธ.6) หลวงเตี่ย.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : วัดเทพศิรินทราวาส, 2546]
เลขเรียกRA780.5 .อ37 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโกวิทธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ฟองทองเอนเตอร์ไพร์ส, 2546.
เลขเรียกBQ968 ก95,294.3444 พ336ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโกวิทปูชนีย์ / [พระมหาเทียบ สิริญาโณ, ประธานคณะกรรมการจัดทำหนังสือ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟองทองเอนเตอร์ไพร์ส, 2546.
เลขเรียก294.3657 ก951
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผีเสื้อเหล็กแห่งดุสิตธานี / ผู้เขียน, ปรวรรณ ธนวัฒน์เสรี.
ชื่อผู้แต่งปรวรรณ ธนวัฒน์เสรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงพระอาทิตย์, 2545.
เลขเรียกTX910.5.C5 ป171ผ 2545?,923.8593 ช147ป 2545 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวยาสสุภาษิต : Vyasasubhasita / พระมหาเทียบ สิริญาโณ (มาลัย), แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546.
เลขเรียกPN6418.5.S3 ว179 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสงฺขฺยาปกาสกปกรณ / พระญาณวิลาสเถระ, รจนา. สงฺขฺยาปกาสกฏีกา / พระสิริมังคลจารย์เถระ, รจนา
ชื่อผู้แต่งพระญาณวิลาสเถระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, 2546.
เลขเรียก294.382 พ326ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา