Found: 1,289  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทกลอนกล่อมเด็ก : ฉบับสอบ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทย, 2463.
เลขเรียกPN6110.C4 บ126 2463
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวินัยวินิจฉัย.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : [ม.ป.พ.], [2463].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำพากย์-รามเกียรติ์
ชื่อผู้แต่งรามเกียรติ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไท, 2463.
เลขเรียก895.911 ร26คพ 2463
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือคิริมานนทสูตร.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2463.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแว่นธรรม.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2463.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเจริญของการแพทย์ / พ.ท. พระศักดาพลารักษ์
พิมพลักษณ์[พระนคร] : โสภณพิพรรฒนธนากร, 2463.
เลขเรียกWZ70.JT3 ศ111ค 2463
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโคลงสุภาสิตเจ้านาย พระราชนิพนธ์ แลพระนิพนธ์ทรงเมื่อในรัชกาลที่ 5.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2463.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตที่เลือกไม่ได้ : อัตชีวประวัติของผู้ที่เกิดในแผ่นดินไทยคนหนึ่ง / กรุณา กุศลาสัย.
ชื่อผู้แต่งกรุณา กุศลาสัย 2463-2552.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม่คำผาง, 2542.
เลขเรียกDS570.6.ก44 ก45 2542,928.95911 ก17ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิบาตรชาดก. เล่ม 5 : เอกนิบาต สามวรรค ภาคที่ 5.
พิมพลักษณ์พระนคร : ขุนโสภณอักษรกิจ, 2463.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องราชสกุลวงศ์พระนามเจ้าฟ้าและพระองค์เจ้าในกรุงรัตนโกสินทร์.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์ไท, 2463.
เลขเรียกCS1254 ร6 2463
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลำดับ สกุลเก่า บางสกุล. ภาค 1 / พระยารัตนกุลอดุลภักดี จำรัส รัตนกุล, เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งรัตนกุลอดุลยภักดี จำรัส รัตนกุล พระยา.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2463.
เลขเรียกCS1254 ร6ล 2463
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดุสิตสมิต เล่ม 10 ฉบับที่ 105 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2463.
พิมพลักษณ์2463.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดุสิตสมิต เล่ม 10 ฉบับที่ 106 วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2463.
พิมพลักษณ์2463.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดุสิตสมิต เล่ม 10 ฉบับที่ 107 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2463.
พิมพลักษณ์2463.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา