Found: 50  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตและผลงาน : ตำนานนายผี อัศนี พลจันทร (2461 - 2530) / จัดทำโดย ปรีดา ข้าวบ่อ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการและเอกสารสิ่งพิมพ์ในนามคณะกรรมการจัดงาน 'นายผีคืนถิ่นแผ่น, 2541.
เลขเรียกCT1544 ช6 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตและผลงานนายผี : อัศนี พลจันทร (2461-2530) [จุลสาร].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการจัดงานนายผีคืนถิ่นแผ่นดินแม่, 2540.
เลขเรียกCT ช6 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตและผลงาน : ตำนาน 'นายผี' อัศนี พลจันทร (2461-2530) / [เวียง-วชิระ บัวสนธิ์, บรรณาธิการ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดงาน 'นายผีคืนถิ่นแผ่นดินแม่', 2541.
เลขเรียก92 อ576ช
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตและผลงาน : ตำนานนายผี อัศนี พลจันทร (2461-2530)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : จัดทำโดยฝ่ายวิชาการและเอกสารสิ่งพิมพ์ในนามคณะกรรมการจัดงาน นายผีคืนถิ่นแผ่นดินแม่, 2541.
เลขเรียกPL4209.อ575A16 ช584
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตและผลงาน : ตำนานนายผี อัศนี พลจันทร (2461-2530).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดงานนายผีคืนถิ่นแผ่นดินแม่, 2540.
เลขเรียก923.4593 อ576ช 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตและผลงาน : ตำนาน นายผี อัศนี พลจันทร (2461-2530) / เวียง-วชิระ บัวสนธ์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการและเอกสารสิ่งพิมพ์ในนามคณะกรรมการจัดงาน "นายผีคืนถิ่นแผ่นดินแม่", 2541.
เลขเรียกCT1548.อ576 ช583 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตและผลงาน ตำนานนายยี อัศนี พลจันทร์(2461-2530) / คณะกรรมการจัดงาน นายยีคืนถิ่นแผ่นดินแม่
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการจัดงาน นายยีคืนถิ่นแผ่นดินแม่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 21 เซ็นจูรี่, 2541
เลขเรียก928.95911 อ118ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตและผลงาน : ตำนาน "นายผี" อัศนี พลจันทร (2461-2530) / คณะกรรมการจัดงาน 'นายผีคืนถิ่นแผ่นดินแม่...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2541.
เลขเรียก928.95911 ช583
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนดีศรีอยุธยา / เสนีย์ เสาวพงษ์ [นามแฝง].
ชื่อผู้แต่งศักดิ์ชัย บำรุงพงศ์, 2461-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2530.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตและผลงาน : ตำนาน"นายผี"อัศนี พลจันทร (2461-2530) / จัดทำโดย คณะกรรมการจัดงาน "นายผีคืนถิ่นแผ่...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 21 เซ็นจูรี่, 2541.
เลขเรียกPN133.T5 ช584 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตและผลงาน : ตำนาน 'นายผี' อัศนี พลจันทร (2461-2530)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ฝ่ายวิชาการและเอกสารสิ่งพิมพ์ในนาม คณะกรรมการจัดงาน 'นายผีคืนถิ่นแผ่นดินแม่', 2541.
เลขเรียกCT1548.อ65 ช65
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตและผลงาน : ตำนาน 'นายผี' อัศนี พลจันทร [2461-2530]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : บริษัท 21 เซ็นจูรี่, 2541.
เลขเรียกCT1548.อ628 ช65,928.95911 ช583
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรำฤกถึงนายผี / จากป้าลม
ชื่อผู้แต่งป้าลม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทะเลหญ้า, 2533.
เลขเรียกPL4215 ป561 2533,801.951 ป561ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสันติภูมิ / พระโพธิญาณ (ชา สุภัทโท)
ชื่อผู้แต่งพระโพธิญาณ (ชา สุภัทโท), 2461-2535.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมศึกษษพุทธธรรมศิริราช, 2530.
เลขเรียกBQ5330 พ355ส 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา