Found: 11  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง��������ѹ�������ҧ���м��ӡ������¹�ŧ����Է���Ҿ���������âͧ�������á�þ�Һ���дѺ�鹡Ѻ�������ǹ�����ͧ��Һ���ԪҪվ㹡�þѲ...
ชื่อผู้แต่ง�ع��� �ҭ����
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกǨ 658.4092 �73�
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง�Է����ʵ�����෤����ա������� / �ءѭ�� ��������� [��Ф���� � 6 ��]
พิมพลักษณ์����Ҫ���� : ����Է������Ҫ�ѯ����Ҫ����, 2560.
เลขเรียก664 �73�
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกี่ครั้งที่ถอดใจกว่าจะเข้าใจ Tense / ยุวนาฏ คุ้มขาว
ชื่อผู้แต่งยุวนาฏ คุ้มขาว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557.
เลขเรียกPE1112 �442�,425 ย75ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำคุณศัพท์ญี่ปุ่นสำหรับ JLPT / นพพิชญ์ ประหวั่น.
ชื่อผู้แต่งนพพิชญ์ ประหวั่น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2562 [2019]
เลขเรียกPL577 .น336 2562,495.6 �177�
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำช่วย ช่วยด้วย! / บุษบา บรรจงมณี ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม, 2548.
เลขเรียกPL539.3 .ค65 2548,495.652 ค62ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง���ʴ������ѡɳ�㹵�����������ǻ�ҡ�ͧ��ҹ���˭ԧ����¹ ��ʡ�ǧ�� : �Ҿ�з�͹��ҹ��������Զժ��Ե���� : ��§ҹ�Ԩ�©�Ѻ����ó :...
ชื่อผู้แต่ง��ʾ��� ��Ǿ���
พิมพลักษณ์�غ��Ҫ�ҹ� : ����Է������غ��Ҫ�ҹ�, 2560.
เลขเรียกǨ 495.9152 �65�
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือทางอุตสาหกรรมเกษตร [Text] / พูนสุข ประเสริฐสรรพ์
ชื่อผู้แต่งพูนสุข ประเสริฐสรรพ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2558
เลขเรียกTD794.5 �863� 2558,628.4458 พ863ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องVerbs ให้คล่องของหมู ๆ / Dennis Le Boeuf / Amanda Chen ; กัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์ แปล.
ชื่อผู้แต่งเลอ เบิฟ, เดนนิส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2552.
เลขเรียกPE1271 .ล75 2552,425 ล59ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกริยาฮอต วลีฮิต เก่งอังกฤษแบบเน้นๆ / เขียนโดย Wan Gyu Choi ; แปลโดย สิริรัตน์ นุ่มฟัก.
ชื่อผู้แต่งเชว, วาน กยู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556.
เลขเรียกPE1271 ช718ก,425 ช717ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการส่งเสริมความเป็นพลเมือง โดยผ่านทักษะการอ่านคำกลอน สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา / สำนักงาน...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559
เลขเรียกLB1050 ส-ร 2559,372.4 ล761ร 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา