Found: 3,156  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานพื้นบ้านอีสานและตำนานการก่อตั้งจังหวัด/ สำลี รักสุทธิ.
ชื่อผู้แต่งสำลี รักสุทธี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2553.
เลขเรียก398.2 ส713น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคอีสาน เล่ม 1 / สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคอีสาน เล่ม 1.
ชื่อผู้แต่งสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคอีสาน เล่ม 1.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคอีสาน เล่ม 1 , 2542.
เลขเรียก306 ม - ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานถิ่นดินแดนอีสาน ชุด ท้าวกำพร้าผีน้อย / สำลี รักสุทธี
ชื่อผู้แต่งสำลี รักสุทธี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2552
เลขเรียก398.209 ส713น 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยชุด ภาคอีสาน : ภูมินิเวศ โบราณคดีและประวัติสาสตร์ กลุ่มชาติพันธุ์ ศิลปวัฒนธ...
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2554.
เลขเรียก915.93 ท164 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสืบสานวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านอีสาน / เพ็ญจิต โยสีดา.
ชื่อผู้แต่งเพ็ญจิต โยสีดา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2546.
เลขเรียกTX724.5.T5 พ73 2546,641.59593 พ53ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประเพณีพิธีมงคลไทยอีสาน / จ.เปรียญ.
ชื่อผู้แต่งจ.เปรียญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อำนวยสาส์น , ม.ป.ป.
เลขเรียก390.593 จ725ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการละเล่นพื้นบ้านของไทยภาคอีสาน / กู้เกียรติ มานพ ; ภาพประกอบโดย อุ้มชู ทีม
ชื่อผู้แต่งกู้เกียรติ มานพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มีดีคิดส์, 2556
เลขเรียกGV1204.81.T5 ก741กอ 2555,793 ก741ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมนิทานพื้นบ้านประจำจังหวัดภาคอีสาน / เอกรัตน์ อุดมพร.
ชื่อผู้แต่งเอกรัตน์ อุดมพร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2551.
เลขเรียกGR312.2.ต5 อ72,398.2 อ881
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอีสาน : เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี ของสมาคมชาวอีสาน.
ชื่อผู้แต่งสมาคมชาวอีสาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคม, [2534?]
เลขเรียกDS588.ต5 ส46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอีสานรำลึก / สมาคมชาวอีสาน.
ชื่อผู้แต่งสมาคมชาวอีสาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคม, [2525]
เลขเรียกDS588.ต53 ช66
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมรดกอีสาน ชุด ผญา : อีสานภาษิต / ศูนย์รวมสงฆ์ชาวอีสาน .
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์รวมสงฆ์ชาวอีสาน, 2536.
เลขเรียกPL4221 ม43 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณกรรมอีสานเรื่องเฮือน 3 น้ำ 4 / มนัส สุขสาย.
ชื่อผู้แต่งมนัส สุขสาย.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : มูลมังไทยอีสาน, 2542.
เลขเรียกPL4208.5 ม165
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาหารไทยภาคอีสาน / จริยา เดชกุญชร.
ชื่อผู้แต่งจริยา เดชกุญชร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรการเรือน, 2552.
เลขเรียกTX724.5.ท9 จ462,641.5 จ47อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานถิ่นดินแดนอีสาน ชุด ขุนเทือล ขุนทึง / สำลี รักสุทธี
ชื่อผู้แต่งสำลี รักสุทธี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2552
เลขเรียก398.209 ส713น 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานถิ่นดินแดนอีสาน ชุด ท้าวกำพอยทุกขะตะ / สำลี รักสุทธี
ชื่อผู้แต่งสำลี รักสุทธี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2552
เลขเรียก398.209 ส713น 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา