Found: 202  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคล็ดลับ สำหรับแม่บ้าน/ สำนักพิมพ์แม่บ้าน.
ชื่อผู้แต่งสำนักพิมพ์แม่บ้าน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม่บ้าน , [2551].
เลขเรียกTX 301 ค761 [2551],640 ค762
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำรากับข้าว 500 ชนิด / แม่ครัวเก่า, นามแฝง
ชื่อผู้แต่งแม่ครัวเก่า. , นามแฝง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บรรณคาร, 2512
เลขเรียก641 ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคล็ดลับในครัว [Text]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ แม่บ้าน 2545
เลขเรียกTX653 ค4,640.92 ค762-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครัวไทยแสนอร่อย / แม่พลอยจันทร์
ชื่อผู้แต่งแม่พลอยจันทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2552
เลขเรียก390.09593 ม881ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำรากับข้าว / หลานแม่ครัวหัวป่าก์, นามแฝง.
ชื่อผู้แต่งจีบ บุนนาค.
พิมพลักษณ์พระนคร : รวมสาส์น, 2504.
เลขเรียก641 จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราแม่ครัวหัวป่าก์ / ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์
ชื่อผู้แต่งเปลี่ยน ภาสกรวงศ์, ท่านผู้หญิง 2390-2455
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นฉบับ, 2554.
เลขเรียกTX725.A1 ป747ต 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราแม่ครัวหัวป่าก์ / ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์
ชื่อผู้แต่งเปลี่ยน ภาสกรวงศ์, ท่านผู้หญิง 2390-2455
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ป.ป.พ., ม.ป.ป.]
เลขเรียกTX725.A1 ป747ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีทำไอศกรีม-เค็ก-คุกกี้และของหวานนานาชาติ / หลานแม่ครัวหัวป่า
ชื่อผู้แต่งหลานแม่ครัวหัวป่า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสริมวิทย์, 2553
เลขเรียก641.862 ห333ว 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่ครัวหัวป่าก์ / เปลี่ยน ภาสกรวงศ์
ชื่อผู้แต่งเปลี่ยน ภาสกรวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นฉบับ, 2554.
เลขเรียก641.5 ป84ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการบริหารงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเจดีย์แม่ครัว "มันฝรั่งทอดกรอบ" ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย ...
ชื่อผู้แต่งวัลภา ลิ่มสกุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2550.
เลขเรียก332 ว442น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคล็ดลับในครัว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม่บ้าน, [25--].
เลขเรียกTX653 ค42
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผู้ปลูกผักสวนครัวบ้านสหกรณ์ 6 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ / เสริม...
ชื่อผู้แต่งเสริมพงษ์ พงษ์พิกุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2556.
เลขเรียก635 ส925ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคล็ดลับในครัว : 500 เคล็ดลับจากประสบการณ์ของแม่บ้าน / จัดทำโดย บริษัทแม่บ้าน จำกัด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม่บ้าน, [2545].
เลขเรียก640 ค762(1) 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนก้นครัว / ศรีสรรค์ พรหมหา.
ชื่อผู้แต่งศรีสรรค์ พรหมหา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2555.
เลขเรียก641.5092 ศ266ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคล็ดลับคู่บ้าน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท แม่บ้าน, [2548]
เลขเรียกTX301 .ค743
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา