Found: 5,484  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแผนที่หาดใหญ่ สงขลา [map] / ศูนย์แผนที่พรานนกวิทยา.
ชื่อผู้แต่งศูนย์แผนที่พรานนกวิทยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, [254-]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนที่เล่มชุด โลกของเรา 2 : ว่าด้วยเพื่อนบ้านของเราทุกทวีป = World Atlas : Atlas of the Countries in...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2531
เลขเรียก912 ผ75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
3
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแผนที่กรุงเทพฯ [map] / กรมทำแผนที่.
ชื่อผู้แต่งกรมทำแผนที่.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : กรม, 2440]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนที่ทางหลวงประเทศไทย. สภาพทางหลวงเมื่อเดือนมกราคม 2530 / กองวางแผน กรมทางหลวง.
ชื่อผู้แต่งกรมทางหลวง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมแผนที่ทหาร, 2530.
เลขเรียกGA1192 ก47 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแผนที่เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า [map]= Map of Koh Samui, Koh Tao & Koh Phangan / ศูนย์แผนที...
ชื่อผู้แต่งศูนย์แผนที่พรานนกวิทยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, [254-]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัพท์แผนที่อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / จัดทำโดย กรมแผนที่ทหาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมแผนที่ทหาร, [2549]
เลขเรียกGA102 .ศ63 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ.2431-2474 กรมแผนที่ทหาร [text]
ชื่อผู้แต่งกรมแผนที่ทหาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ กรมแผนที่ทหาร 2530.
เลขเรียก912.593 ก17ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
8
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องจังหวัดสงขลา [Map] = Changwat Songkhla / กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 254-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแผนที่กรุงเทพมหานคร ฉบับ 50 เขต-ปริมณฑล เส้นทางอนาคต [map] = Map of Bangkok / PN Map.
ชื่อผู้แต่งศูนย์แผนที่พรานนกวิทยา.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : PN Map Center, [254-]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนที่เส้นทางกรุงเทพมหานคร / ศูนย์แผนที่พรานนกวิทยา
ชื่อผู้แต่งศูนย์แผนที่พรานนกวิทยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, [253-]
เลขเรียกGA1195.ก262 ผ932,912.593 ผก932
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนที่ทางหลวงในประเทศไทย = Thailand highway map / สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งสมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย, 2543.
เลขเรียกG8029.B3P2 ผ 2542,912.593 ส293ผ13
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความถูกต้องทางวิชาการของแผนที่ประเทศไทย : กรณีศึกษาพื้นที่บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ / ผ่องศรี จั่นห้า...
ชื่อผู้แต่งผ่องศรี จั่นห้าว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
เลขเรียกG8025 .ผ52 2548,912.593 ผ19ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิวัฒนาการทางแผนที่ในประเทศไทย / กรมแผนที่ทหาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมแผนที่ทหาร, 2525.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดคู่มือวิธีจดรายงานประกอบแผนที่ / กรมแผนที่
พิมพลักษณ์พระนคร : กรมแผนที่, 2453.
เลขเรียก526.809 ผ75ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา