Found: 12,199  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิวัฒนาการของเรื่องสั้นในเมืองไทยตั้งแต่แรกจนถึง พ.ศ. 2475 / สุดารัตน์ เสรีวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งสุดารัตน์ เสรีวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2522.
เลขเรียกPN3459.ท9 ส72,808.3 สด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องสั้นบันลือโลก / ช่อ เชอรี.
ชื่อผู้แต่งช่อ เชอรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2537.
เลขเรียกPN6120.9.ท9 ช5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตัวอย่าง 14 เรื่องสั้นดีเด่น สถาบันภาษาไทย / ถวัลย์ มาศจรัส.
ชื่อผู้แต่งถวัลย์ มาศจรัส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธารอักษร, 2551.
เลขเรียกPL4209.3 ถ267ต 2551,895.913 ถ17ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรรค์สร้างจากเรื่องสั้น = Autour de la nouvelle / ชมรมเรื่องสั้น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมเรื่องสั้น, 2537.
เลขเรียกPN3373 ส333,808.831 ส177 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องราหูอมจันทร์ Vol. 20 เมืองฉิมพลี.
ชื่อผู้แต่งเงาจันทร์.
พิมพลักษณ์no data 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศพข้างบ้าน / สรจักร.
ชื่อผู้แต่งสรจักร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2556
เลขเรียกPL4209.3.ส42 ศ34 2556,รส. ส324ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานประเทศ / กนกพงศ์ สงสมพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งกนกพงศ์ สงสมพันธุ์.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : นาคร, 2549.
เลขเรียก895.913 ก151น 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรอบบ้านทั้งสี่ทิศ กนกพงศ์ สงสมพันธุ์ [Text]
ชื่อผู้แต่งกนกพงศ์ สงสมพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ นาคร 2554
เลขเรียกรส. ก124
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา