Found: 9,645  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสังคมศาสตร์ / จังหวัดเพชรบุรี
ชื่อผู้แต่งจังหวัดเพชรบุรี
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : วิทยาลัยครูเพชรบุรี , 2525
เลขเรียก300 พ875ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรมเพชรบุรี ปีการศึกษา 2522 / วิทยาลัยเกษตรกรรมเพชรบุรี
ชื่อผู้แต่งวิทยาลัยเกษตรกรรมเพชรบุรี.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : วิทยาลัยเกษตรกรรมเพชรบุรี, 2522.
เลขเรียก378.19 ว634ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดเพชรบุรี ปี 25.. / สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ชื่อผู้แต่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี, ม.ป.ป.
เลขเรียก670 อ814ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานเศรษฐกิจจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 25.. / สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี
ชื่อผู้แต่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี, 2522
เลขเรียก330.9 ส636ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปข้อมูลจังหวัดเพชรบุรี / สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี
ชื่อผู้แต่งสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี, ม.ป.ป.
เลขเรียก346.045 ส691ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระพุทธเจ้าหลวงกับเมืองเพชรบุรี / จัดทำโดย ; โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี, จังหวัดเพชรบุรี ; เ...
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : เพชรบุรีการพิมพ์, / 2523
เลขเรียก923.1593 พ353
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ตาล" ทรัพย์สินเมืองเพชร / มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2558
เลขเรียก633.6 ม246ต 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) หลักสูตรสถาบันราชภัฏเพชรบุรี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2541 / สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏเพชรบุรี.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2541
เลขเรียก375 ส171ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ จังหวัดเพชรบุรี / วิทยาลัยครูเพชรบุรี
ชื่อผู้แต่งวิทยาลัยครูเพชรบุรี.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : วิทยาลัยครูเพชรบุรี, 2529
เลขเรียก370.7 ว586ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลสถิติสำคัญจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2542 / สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี
ชื่อผู้แต่งสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี, 2542
เลขเรียก310 ส691ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องที่ระลึกโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ครบรอบ 30 ปี / โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
ชื่อผู้แต่งโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี, 2542
เลขเรียก372.21 ร921ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบรรยายสรุปจังหวัดเพชรบุรี / สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี
ชื่อผู้แต่งสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี, 2539
เลขเรียก910.9 พ875บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพชรบุรี / สนิท บุญทรง และคณะ
ชื่อผู้แต่งสนิท บุญทรง.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : โรงพิมพ์อนุกูลกิจ, 2522
เลขเรียก915.9304 ส213พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรมในเพชรบุรี / ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี วิทยาลัยครูเ...
ชื่อผู้แต่งศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี วิทยาลัยครูเพชรบุรี.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี, 2533
เลขเรียก702.88 ศ815ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลการตลาดจังหวัดเพชรบุรี
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี, [25--]-
เลขเรียก330.9593 ข291 พบ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา