Found: 54,252  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2544 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544.
เลขเรียก378.009593 ช762ร 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลการตลาดจังหวัดเชียงใหม่
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่, [25--]-
เลขเรียก330.9593 ข291 ชม
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2542 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542.
เลขเรียก378.009593 ช762ร 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัดสำคัญของนครเชียงใหม่ : เล่ม 1 / ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ วิทยาลัยครูเชียงใหม่.
ชื่อผู้แต่งวิทยาลัยครูเชียงใหม่. ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่, (253).
เลขเรียก294.365 ช272ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแวดเวียง เชียงใหม่/ อุษณีย์ ธงไชย.
ชื่อผู้แต่งอุษณีย์ ธงไชย
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531.
เลขเรียก378.155 ช612บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครบรอบ 25 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2532?]
เลขเรียก378.05 ม246ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2556 เทศบาลนครเชียงใหม่ / เทศบาลนครเชียงใหม่.
ชื่อผู้แต่งเทศบาลนครเชียงใหม่
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : เทศบาลนครเชียงใหม่, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารสนเทศ... มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ / มหาวิทยาราชภัฏเชียงใหม่.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, [2554-]
เลขเรียก378.1 รภ ชม425ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดรายงานสถิติจังหวัด : เชียงใหม่ ฉบับ พ.ศ. 2542 = Statistical reports of Changwat Chiang Mai 1999...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2542.
เลขเรียก310.9593 ส183ส 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดรายงานสถิติจังหวัด : เชียงใหม่ ฉบับ พ.ศ. 2541 = Statistical reports of Changwat Chiang Mai 1998 ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2541.
เลขเรียก310.9593 ส183ส 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลการตลาดจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ... / สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : สำนักงาน, 2541-
เลขเรียกHF5415.12.T5 พ596ชม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครบรอบ 20 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ชื่อผู้แต่งเชียงใหม่, มหาวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537.
เลขเรียก378.05 ช612ต 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานเชียงใหม่ปางเดิม / สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537.
เลขเรียก959.3593 ส762ต
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2558-
เลขเรียกภน 378.12 ช612พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา