Found: 4,259  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี สถาบันราชภัฏเชียงราย / สถาบันราชภัฏเชียงราย.
ชื่อผู้แต่งราชภัฏเชียงราย, สถาบัน.
พิมพลักษณ์เชียงราย : สถาบันราชภัฏเชียงราย, 2542.
เลขเรียก378.05 ร226ย 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี สถาบันราชภัฎเชียงราย / สถาบันราชภัฎเชียงราย
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏเชียงราย
พิมพลักษณ์เชียงราย : สถาบันราชภัฎเชียงราย, 254?
เลขเรียก378.593 ส14ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารสนเทศประจำปีการศึกษา...มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย / มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
พิมพลักษณ์เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, [2554-].
เลขเรียก378.1 รภ ชร425ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี สถาบันราชภัฎเชียงราย / สถาบันราชภัฎเชียงราย.
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฎเชียงราย.
พิมพลักษณ์เชียงราย : สถาบันราชภัฎเชียงราย. 2542.
เลขเรียกLB2126.T5 ช8ย 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลการตลาดจังหวัดเชียงราย ... / สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย
พิมพลักษณ์[เชียงราย] : สำนักงาน, 2520.
เลขเรียกHF5415.12.T5 พ596ชร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี ... มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย [text] / มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
พิมพลักษณ์เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2562
เลขเรียกสร 378.05 ม246ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี .... มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย / มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
พิมพลักษณ์เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2557-.
เลขเรียก378.593 ร543ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2542 สถาบันราชภัฏเชียงราย / สถาบันราชภัฏเชียงราย.
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏเชียงราย.
พิมพลักษณ์เชียงราย : สถาบันราชภัฏเชียงราย, 2542.
เลขเรียก378.05 ช761ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2557 / มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
พิมพลักษณ์เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย / มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
พิมพลักษณ์เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย / มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
พิมพลักษณ์เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารสนเทศประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย / มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
พิมพลักษณ์เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารสนเทศประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย / มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
พิมพลักษณ์เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2552 : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย / ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย
ชื่อผู้แต่งศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย
พิมพลักษณ์เชียงราย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย, 2553.
เลขเรียก641.3318 ว515ร 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารสนเทศประจำปี 2551 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย / มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
พิมพลักษณ์เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2551.
เลขเรียก378.05 ช761ส 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา