Found: 2,437  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติอารยธรรมอาเซีย เกาหลี / ดวงธิดา ราเมศวร์ เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งดวงธิดา ราเมศวร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรธรรม, 2555.
เลขเรียกDS904 .ด535 2555,951.9 ด193ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เรื่องเมืองเกาหลี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2517.
เลขเรียก951.9 คก181
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เรื่องเมืองเกาหลี / เกาหลี โอเวอร์ซี อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส.
ชื่อผู้แต่งเกาหลี โอเวอร์ซี อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส.
พิมพลักษณ์พระนคร : สำนักงานวัฒนธรรมและข่าวสาร, 2517.
เลขเรียกDS902 ค181 2517,915.19043 ก269ค 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เรื่องเมืองเกาหลี.
ชื่อผู้แต่งสถานเอกอัครราชทูตเกาหลีประจำประเทศไทย.
พิมพลักษณ์พระนคร : สำนักงานวัฒนธรรมและข่าวสาร, 2517.
เลขเรียกDS902 .ก78 2517
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาระน่ารู้เกี่ยวกับเกาหลี = Facts about Korea / จินดา จำเริญ, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานข่าวสารเกาหลี, 2545.
เลขเรียก951.9 ส666
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชะตากรรมราชวงศ์เกาหลี / โดย อ.รวิโรจน์
ชื่อผู้แต่งอ.รวิโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุ๊ป, 2555.
เลขเรียกDS902 อ111 2555,929.7519 ร166ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเกาหลีในช่วงอลหม่าน ค.ศ. 1864-1953.
ชื่อผู้แต่งวิเชียร อินทะสี.
พิมพลักษณ์no data 2561.
เลขเรียกDS916.35 .ว62 2561,951.9 ว562ก 2561 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอะอะก็เที่ยว...เกาหลี / Maeil.
ชื่อผู้แต่งแมอิล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามัญอรุณสวัสดิ์, 2550.
เลขเรียกDS902.4 .ม85 2550,915.19 ม95อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาระน่ารู้เกี่ยวกับเกาหลี = Facts about korea / บรรณาธิการ: จินดา จำเริญ ; คณะผู้แปล จินดา จำเริญ ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานข่าวสารเกาหลี, 2545.
เลขเรียกDS902 ส676
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอ่าน เขียน เรียน เกาหลี / ชิน ยอง อุก
ชื่อผู้แต่งชิน, ยอง อุก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสริมภูมิ, [2551]
เลขเรียก495.7824 ช319อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเฮี้ยว เซี้ยว ซ่าส์ แบบว่าเกาหลี / BlueseaBluesky.
ชื่อผู้แต่งบลูซี บลูสกาย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แจ่มใส, [2549?]
เลขเรียกDS904 .บ48
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมเกาหลี-ไทย ไทย-เกาหลี / [วอน แฮ-ยอง].
ชื่อผู้แต่งวอน, แฮ ยอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2548.
เลขเรียกPL935 ว43 2548,495.7395911 ว364พ 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพูดเกาหลีทีละคำ = Basic Korean / กนกลักษณ์ มากวงค์.
ชื่อผู้แต่งกนกลักษณ์ มากวงค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พราว, 2560.
เลขเรียกPL913 ก125พ 2560,495.783495911 ก151พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา