Found: 2,575  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความจริงเกี่ยวกับเกาหลี
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : สำนักงานสารนิเทศภาคโพ้นทะเล, 2537
เลขเรียก915.195 ค181
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติอารยธรรมอาเซีย เกาหลี / ดวงธิดา ราเมศวร์ เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งดวงธิดา ราเมศวร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรธรรม, 2555.
เลขเรียกDS904 .ด535 2555,951.9 ด193ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เรื่องเมืองเกาหลี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2517.
เลขเรียก951.9 คก181
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เรื่องเมืองเกาหลี / เกาหลี โอเวอร์ซี อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส.
ชื่อผู้แต่งเกาหลี โอเวอร์ซี อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส.
พิมพลักษณ์พระนคร : สำนักงานวัฒนธรรมและข่าวสาร, 2517.
เลขเรียกDS902 ค181 2517,915.19043 ก269ค 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เรื่องเมืองเกาหลี.
ชื่อผู้แต่งสถานเอกอัครราชทูตเกาหลีประจำประเทศไทย.
พิมพลักษณ์พระนคร : สำนักงานวัฒนธรรมและข่าวสาร, 2517.
เลขเรียกDS902 .ก78 2517
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาระน่ารู้เกี่ยวกับเกาหลี = Facts about Korea / จินดา จำเริญ, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานข่าวสารเกาหลี, 2545.
เลขเรียก951.9 ส666
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชะตากรรมราชวงศ์เกาหลี / โดย อ.รวิโรจน์
ชื่อผู้แต่งอ.รวิโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุ๊ป, 2555.
เลขเรียกDS902 อ111 2555,929.7519 ร166ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความจริงเกี่ยวกับเกาหลี
พิมพลักษณ์Korea : Korean Information Service, National Information Agency, ปีลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1999 [2542]
เลขเรียกDS904 ค181 2542,915.1904 ค181 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเกาหลีในช่วงอลหม่าน ค.ศ. 1864-1953.
ชื่อผู้แต่งวิเชียร อินทะสี.
พิมพลักษณ์no data 2561.
เลขเรียกDS916.35 .ว62 2561,951.9 ว562ก 2561 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอะอะก็เที่ยว...เกาหลี / Maeil.
ชื่อผู้แต่งแมอิล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามัญอรุณสวัสดิ์, 2550.
เลขเรียกDS902.4 .ม85 2550,915.19 ม95อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาระน่ารู้เกี่ยวกับเกาหลี = Facts about korea / บรรณาธิการ: จินดา จำเริญ ; คณะผู้แปล จินดา จำเริญ ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานข่าวสารเกาหลี, 2545.
เลขเรียกDS902 ส676
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอ่าน เขียน เรียน เกาหลี / ชิน ยอง อุก
ชื่อผู้แต่งชิน, ยอง อุก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสริมภูมิ, [2551]
เลขเรียก495.7824 ช319อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเกาหลี เล่มเดียวรู้เรื่อง / ธัญญ์พิศา จันทร์ธนะกุล
ชื่อผู้แต่งธัญญ์พิศา จันทร์ธนะกุล ผู้แต่ง
เลขเรียกDS902 .ธ625 2562,915.19 ธ451ก 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเฮี้ยว เซี้ยว ซ่าส์ แบบว่าเกาหลี / BlueseaBluesky.
ชื่อผู้แต่งบลูซี บลูสกาย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แจ่มใส, [2549?]
เลขเรียกDS904 .บ48
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชะตากรรมราชวงศ์เกาหลี / โดย อ. รวิโรจน์.
ชื่อผู้แต่งอ. รวิโรจน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุ๊ป, 2552.
เลขเรียกDS905.2 .อ14 2552,951.902 อ111ช 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา