Found: 120  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ และอารยธรรม / รัชนีวรรณ เวชพฤติ
ชื่อผู้แต่งรัชนีวรรณ เวชพฤติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;, 2531
เลขเรียกE38 ร343 2531,917 ร112ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือและอารยธรรม / รัชนีวรรณ เวชพฤติ.
ชื่อผู้แต่งรัชนีวรรณ เวชพฤติ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2530].
เลขเรียกGB115 ร62,917 ร343ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือและอารยธรรม / รัชนีวรรณ เวชพฤติ
ชื่อผู้แต่งรัชนีวรรณ เวชพฤติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2532.]
เลขเรียก917 ร 388 ภ 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ / สัมพันธ์ เอื้อวิทยา.
ชื่อผู้แต่งสัมพันธ์ เอื้อวิทยา.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, [2539].
เลขเรียก917 ส613ภ 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตลาดอเมริกาเหนือ / กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์.
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมการส่งออก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรางพาณิชย์, [2551].
เลขเรียกHC95 ก4ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอเมริกา : อเมริกาเหนือ ลาติน อเมริกา / ธนู แก้วโอภาส.
ชื่อผู้แต่งธนู แก้วโอภาส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชาติเศรษฐกิจ, 2536.
เลขเรียกE18 .ธ35,970 ธ154อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ / ดวงพันธ์ หรรษา
ชื่อผู้แต่งดวงพันธ์ หรรษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วิทยากร, 2521.
เลขเรียกGB115 ด212
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ = Geography of North America / ดวงพันธ์ หรรษา.
ชื่อผู้แต่งดวงพันธ์ หรรษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., [25--?]
เลขเรียกGB115 .ด54
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกน่ารู้จากแผนที่ : อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ / เชี่ยวชาญ คล้ายหนู.
ชื่อผู้แต่งเชี่ยวชาญ คล้ายหนู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2548.
เลขเรียกG3290 .ช85 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทวีปอเมริกาเหนือ = North America / ศิริวรรณ คุ้มโห้
ชื่อผู้แต่งศิริวรรณ คุ้มโห้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พีบีซี, 2552
เลขเรียก970 ศ74ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ / ดวงพันธ์ หรรษา
ชื่อผู้แต่งดวงพันธ์ หรรษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 25--
เลขเรียก917 ด17ภ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ / สัมพันธ์ เอื้อวิทยา
ชื่อผู้แต่งสัมพันธ์ เอื้อวิทยา
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2538?]
เลขเรียก917 ส 503 ภ 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ = North America / ดวงพันธ์ หรรษา.
ชื่อผู้แต่งดวงพันธ์ หรรษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2521.
เลขเรียกE41 ด212 2521,917 ด17ภ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิศาสตร์อเมริกาเหนือ / พัชรี เมฆารสธรรมกุล.
ชื่อผู้แต่งพัชรี เมฆารสธรรมกุล.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2526.
เลขเรียกE41 พ6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องส 513 ภูมิศาสตร์ภูมิภาคของทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ / ไพฑูรย์ พงศะบุตร.
ชื่อผู้แต่งไพฑูรย์ พงศะบุตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช ; 2521.
เลขเรียก914 พ293ส 2521
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา